Feng Shui – Ch’i

(3 oy) 4/5 769
Yorum Yaz


Feng shui’nin en ilgi çekici olduğu noktalardan biridir Ch’i. Sizler için detaylı bir yazı hazırladık ve Ch’i yi en sade şekliyle anlatmaya çalıştık.

Ch’i nedir ?

Feng shui ye göre, yaşamımız ve kaderimiz evrenle, doğanın düzeniyle yakın ilişki içindedir. Kozmik olandan atomik olanlara kadar, tüm olasılıklar, madde ile ilişkiye girmektedir. İnsanla çevresini birbirine bağlayan güce ch’i adı verilir (ch’i insan ruhu, enerji ya da kozmik soluk olarak çevrilmektedir).

Ch’i bütün varlıklarda bulunan ve sürekli olarak hareket eden, hızlı ya da yavaş biçimde yönlendirilen, yoğunlaşan ya da seyrelen, insanlarda ve yer şekillerinde akan yaşam nefesi ya da bir başka deyişle yaşam enerjisidir.

Bu, feng shui ustalarının değiştirmeye çal ışıkları en önemli unsurdur; feng shui ustaları insan ch’i’sini geliştirmek ve böylelikle mutluluk, zenginlik ve sağlığı artırmak için ortamdaki ch’i’yi yönlendirir ve zenginleştirirler.

Ch’i yaşayan her şeyin içindeki evrensel yaşam gücüdür. Daha gerçekçi biçimde enerji anlamına gelir. Ch’i yeri göğü dolaşan ve yaşam gücünü getiren görünmez enerji akışıdır ve Feng Shui’nin esas unsurudur. Nasıl bir evde yaşayanlar sürekli bir temiz hava akışından yararlanırlarsa, hiçbir şey, engelsizce akan yeterli Ch’i mevcut olmadan serpilip gelişemez Feng Shui uygulaması, bu yaşamsal gücü, onun bahsettiği olumlu etkileri maksimum düzeye çıkarmak için kullanmayı içerir.

Ch’i hem pozitif hem de negatif olabilir. Hareket eden her şeyin enerjisi pozitif, durağan olanların negatiftir. Söz gelimi usulca akan su pozitif Ch’i yaratırken durgun ve bulanık su negatif Ch’i kaynağıdır. Ch’i, toprakta, havada, insan vücudunda, rüzgarda, her yerde vardır. Önemli olan bu enerjiyi hiçbir şekilde bloke edecek ortam yaratmamak ve bu enerjinin akışının dik bir hat üzerinde olmamasını sağlamaktır.

Kusursuz yapılan her eylem Ch’i yaratır. Güzel bir beste yapan müzisyen de, şiirini yazan ozan da, pozitif Ch’i yaratmaktadır.

Doğa durmadan Ch’i yaratır. Güzel bir çevre düzenlemesi bu anlamda Ch’i kaynağıdır.

Ch’i doğayı yansıtacak biçimde, yumuşak kavisler çizerek aktığı zaman en iyi sonuçları doğurur; düz çizgileri ya da keskin kenarlar boyunca hızla geçtiğinde ise yararsız bir biçimde çok hızla akıp gidebilir ya da kolayca önü kesilebilir. Bu durumda Shar diye bilinen negatif enerji oluşumu gerçekleşir.

Yine bir Çin uygulaması olan Akupunktur, nasıl ki insan bedenindeki enerjiyi (Ch’i) düzenleyerek sağlıklı bir yaşam sunuyorsa, Feng Shui, bu uygulamayı yaşan ilan mekânlar ve çevre için yapmaktadır. Bu anlamda Feng Shui’ye “evlere uygulanan akupunktur” da denir.

Feng shui’nin bütün amacı ch’i’yi yönlendirme, dengeleme ve zenginleştirme kavramlarıyla açıklanabilir. Bunun arkasında yatan mantık, çevredeki ch’i’nin düzenlenmesinin insan ch’i’sini düzenleyeceği ve böylelikle kişiye sağlık, mutluluk ve iyi şans getireceğidir.

Feng Shui’nin iyileştirmeyi amaçladığı Ch’i sürekli olarak iki uç arasında bir dengede gider gelir. Bu uçları yin ve yang olarak adlandırmışlar ve bunlara mucizevi özellikler yüklemişlerdir.(Ufuk Çubukcu-YLT)