Katina falı

(21 oy) 4/5 8638
Yorum Yaz


Katina falı nedir?

Katina falı aslında tarot falına benzemektedir. Çoğunlukla aşka hayatına ilişkin bilgiler sunar ve birçok kişi tarafından araştırılan bir fal bakma yöntemidir. İsmini eski den İzmir’de yaşamış bayan Katina’dan alan ve 65 kartla bakılabilen bir faldır. Bu fal bakma yöntemi eskiden bir ticaret şehri olan İzmir’in kozmopolit yapısına uygun olarak İzmirli büyücüler arasında çok yayılmıştır. Bu büyücüler içerisinde Müslümanlar, Museviler ve Hristiyanlar da bulunmaktadır.

Bu kartlarda mitolojik kahramanlar bulunmaktadır. Bu kahramanların özelliklerine göre fal yorumlanmaya çalışılır. Çoğunlukla aşk üzerine bilgiler sunan ve hayata dair ilginç öngörüleri olan katina falına bakılmadan önce üzerinde durulması gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Örneğin element kartları desteden ayrı bir koyulması gerekir. Fal açıldıktan sonra ayrılan bu element kartlarına göre soruların cevapları olumlu ya da olumsuz olarak yorumlanmaktadır. Bu nedenle katina falına değişik bir formatta bakılan tarot falı demiş olsak yanılmayız.

Destede yer alan kişi kartlarında daha çok mağların yani büyücü ve elementlerin ruhları bulunmaktadır.

Maglar şu şekildedir:

Attart: toprak ana, iyilikleri büyücüsü
Valide: kötü ana, kötü  güçlerin sahibi

Elementlerin ruhları şu şekildedir:

Selena: abanozun ruhu
Ariman: yakutun ruhu
Bedes: zümrüdün ruhu
İsfahan: elmasın ruhu

Yukarıdakileri dört element kartı izler.

Abanozun çarkı
ateşin yakudu
suların zümrudü
Büyük elmas

Bayanlar, yaşlarına göre  hanımlar ve sultanlar olarak iki gruba ayrılır ve dört temel elemente dayalı olarak adlandırılır.

genç bayanlara hanımlar adı verilir:

Tataret: Abanozun hanımı
Selçukassa: yakutun hanımı
Mida: zümrüdün hanımı
Dasdar: elmasın hanımı

Yaşlılara sultan adı verilir:

Assyranta: abanozun sultanı
Urmiaa: yakutun sultanı
Parsadra: zümrüdün sultanı
Adhamdeva: elmasın sultanı

Erkek ayrımları da kadınlara benzer. Gençlere beyler adı verilir:

Sunit: abanozun beyi
Saah: yakutun beyi
Aral: zümrüdün beyi
Gamhat: elmasın beyi

yaşlılara hükümdar adı verilir:

Turan: abanozun hükümdarı
Tagral: yakutun hükümdarı
Eprahhat: zümrüdün hükümdarı
Dare: elmasın hükümdarı

Elementlere bağlı olarak ayrılan kartlar en sonuncudur. Bunlara at adı verilir.

munzur: abanozun kara atı
kalif: yakutun kır atı
hesse: Zümrüdün atı
zara: Elmasın beyaz atı

Mag(büyücü), insanlar, elementler ve atlardan başka otuz beş tane kart daha bulunur ki bunlar yaşamdan seçilmiştir. Bu kartlar içerisinde mektup, kız çocuğu, deve ve fare gibi kartlar bulunur.

Yazımızın başlangıcında anlattığımız yöntemle katina falına bakılır ve yorumlanmaya çalışılır.