Gözyaşı falı

(6 oy) 3/5 6869
Yorum Yaz


Gözyaşı dökme ve ağlama esnasında durumların değerlendirildiği bir fal türüdür göz yaşı falı. Bu falın yer aldığı kültürde çocukların ağlamaları ve gençlerin gözyaşı dökmeye çok özendirilmesi Orta Amerika halkında yaygın bir inanış biçimidir. Bu kültürde gözyaşları yağmura benzediği için değil sempatik görünmesi açısından yağmura benzetildiği görülmektedir. Güney Amerika’nın batı kısmındaki İnka medeniyetinde gençlerin üzerinde gözyaşı falı kullanılarak önceden bilgi elde edilmeye çalışılmıştır.

Gözyaşı falının bir türüne göre; Babil ülkesinde yeni senenin ilk beş gününde uygulanan bir törene göre, kralın alametleri başrahip tarafından taşınır ve Babil tanrılarından birisi olan bereket tanrısı Marduk’tan önce ortaya koyulmaya çalışılır. Bu bir nevi aşağılama törenidir. Başrahip Krala tokat atar ve kulaklarından çeker. Sonra Marduk önünde yalvarır ve kendi dünyevi unvanının değersiz olduğunu belirtir. Kralın gözyaşı dökmesi olumlu bir olay anlamına gelir. Bu törenin önemi Kralın Tanrı Marduk’a sadakat bildirmesi ve her yeni yılda krallığını yeniden ilan etmesidir.