Cahiliye Dönemi Araplarda Fal

(1 oy) 5/5 2382
Yorum Yaz


Cahiliye dönemindeki Arap toplumunda kullanılan fal çeşitlerini şöyle sıralamak mümkündür: Bunlar:

  • Zecr, ıyafet, tayre,
  • kehanet,
  • ırafet,
  • ihtilac,
  • kitfe,
  • kıfayet,
  • firaset

Zecr, tayre ve ıyafet

Hepsi hemen hemen aynı anlama gelir. Kuşların titreyiş, uçuş ve haykırışlarından bazı anlamlar çıkararak bazı olayların olacağına dair delil aramaktır. Örneğin, yola veya ava çıkıldığı zaman av hayvanı sağdan gelirse mübarek sayılır. Arkadan gelmesi durumu ise, felaket işareti olarak görülür.

Kehanet

 Taş falı demektir. Kehanette, taşa benzer başka şeylerle de hüküm çıkarmak mümkündür. Bu fal çeşidinde taşların her birine ayrı işaretler konarak isimler verilir ve bazı sözlerle avuç açılır. Taşların durumuna göre hayır veya şer yorumunda bulunulur.

Irafet

Irafette su dolu bir kaba veya billur gibi parlak nesnelere bakılarak gayp bilgisine ulaşılmaya çalışılır. Bu fala bakanlara Arraf denir. Bu falın farklı bir çeşidinde ise, küçük bir çocuğun parmağına mürekkep damlatılır ve çocuğa gördükleri şeyler sorulur.

Kitfe

Kitfe koyun kemiğine bakmak suretiyle yapılır. Bakıcılar kemik üzerinde çeşitli şekil ve renklerde hatlar bulduklarını iddia ederek bunlardan manalar çıkarır. Sevgili burclar.net okurları mesela kırmızı hat, kan döküleceğine, sarı hat hastalığa, yeşil hat ise, bolluğa işaret sayılır.

Kifayet

 İslam’a göre caiz kabul edilen bir fal çeşididir. Bu işle uğraşana Kaif denir. Kaif, elini erkek çocuğun bir kemiğine koyar ve babasına da aynı işlemi yaparak nesep tayinine çalışır. Bu konu ile ilgili yazılan birçok kıfayetname vardır. İhtilaç, insanın bazı uzuvlarının seğirmesinden bazı olayların olacağına karar vermektir. Mesela bir uzuv sol taraftan seğirirse hayra yorulur; çünkü uzuvların en şereflisi olan kalp soldadır. Bu konu ile ilgili yazılan kitaplara ise, ihtilaçname veya kütüb-i ihtilaç denir.

Firaset

İslam dininin doğruluğunu kabul ettiği bir fal türüdür. İnsanların uzuvlarının karakterleri hakkında bilgi verdiği kabul edilir. Mesela iri gözün uğurluğa, küçük gözün ise, utanmazlığa işaret edeceği kabul edilir. Bu ilim özellikle köle ve cariye satın almakta kullanılmıştır.(Ceyda Burçin Aydın-YLT)