Ateş falı bak

(7 oy) 3/5 1658
1 Yorum


Ateş falına ‘Ateşe Bakma’ falı da denilmektedir. Bu fal çeşidi Orta Doğu ve Afrika’da yaygındır. Ateş falına bakanlara göre ateşe bakarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilir. Ateş falı bakan  kişi kor halinde bulunan ateşe bakıp ateşin şeklini inceleyerek görülen şekillerden anlam çıkarmaktadır. Bu anlamlar doğrultusunda da geleceğe yönelik bir şeyler söylerler. Bununla birlikte ateşe bakıp yorumlayan kişilerin geleceği gördüğü anlamını çıkarmak yanlış olacaktır. Bu yorumları yapabilmek için medyum olmak gerekmektedir. Yani fala bakacak kişinin gelecek hakkındaki sezgilerinin iyi olması gerekir.

Bununla birlikte medyumluğunda derecelerinin olduğunu söylemek gerekir. Bazı medyumlar geleceği zaman zaman olay olay sezme yeteneğine sahiptir. Bu duruma içe doğma denilmektedir. Bazı medyumlar ise geleceği olduğu gibi görebilme yeteneğine sahiptirler. Bu medyumlara gerçek medyum denir. Ateş falı için ise sezgi yeterlidir. Bununla birlikte fala bakacak olan kişinin şekil benzetme yeteneğinin de bulunması gerekir. Herhangi bir yerin ateşindeki kora bakılarak ateş falına bakılabilmektedir.

Ateş Falına Şu Şekilde Bakılabilmektedir:

Ateş falı bakılırken kişi gözlerini kora dikerek bir süre gözünü kırpmadan bekler. Bu odaklanmadan sonra kişi ateş şekillerini fark etmeye başlar. Uzun süre yapıldıktan sonra ateşten şekil çıkarma yeteneği yavaş yavaş gelişmeye başlar. Bu aşamadan sonra yani ateşten şekil çıkarmadan sonra yapılacak olan şey bu şekilleri yorumlamak ve bu şekillere anlam verme işlemi olacaktır.

Fala bakan kişi ateşte birçok farklı şekil görebilir. Kişi akla gelebilecek hemen her nesneyi ateşteki kora bakarak görebilir. Ancak eğer işin başında olan falcılar daha basit şekillere yönelmelidirler. Bunun anlamı geometrik şekillere girmemektir. İlk aşamalarda ateşte en az üç çizginin kesişmesinden oluşan şekiller görülmektedir.

Ateşe bakan kişi içinden gelen bir niyetle ateşe bakabilir. Örneğin; İstenen arzu edilen bir dileğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği görebilir.

Ateşte görülen şekillerin anlamları:

  • Ateşte görülen tek çizginin anlamı niyetin gerçekleşeceği ancak biraz zaman geçmesi gerektiği anlamını taşır.
  • Yan yana iki çizgi niyetin başkaları tarafından engellemeye çalıştığı anlamına gelir.
  • Yan yana üç çizgi isteğin hiç beklenmedik bir anda gerçekleşeceği ve kişiyi şaşırtacağı anlamına gelir.
  • Çarpı görülmesi isteğin gerçekleşmeyeceği anlamına gelir.
  • Ateşte üçgen görmek isteğin kolaylıkla gerçekleşeceği anlamına gelir.
  • Dörtgen görmek isteklerin başkalarının yardımıyla gerçekleşeceği anlamına gelir.
  • Ateşte yıldız görmek iyi anlamlar taşır. Ateş falında en iyi sayılan şeyin işareti yıldızdır.
  • Bir dilek tutulup ateşe bakıldıktan sonra görülen şekil yıldız olursa bir iyilik olacağı, müjde alınacağı, sevinileceği anlamı taşımaktadır.
  • Yıldız görülmesi sıkıntıların, dertlerin geçeceği ve mutluluğa ulaşılacağının habercisi niteliğindedir.