Antik Yunan ve Romalılarda Fal

(3 oy) 4/5 2695
Yorum Yaz


Antik Yunanda fal dinî yönden büyük önem taşımakta idi. Rahiplerin yanında gelecekten haber vermekten ziyade gelecek ile ilgili öğütlerde bulunma ve tanrıların isteklerini öğrenme özellikleri bulunan “mantis” adını taşıyan kâhinler vardı. Mantisler tanrıların isteklerini öğrenebilmek için kuşların uçuş tarzını incelerlerdi. Mezopotamya’da görülen hayvanların bağırsak ve karaciğerlerini inceleyerek yorum yapmak âdeti Yunanistan’da da büyük ölçüde yaygındı. Tanrı Apollon Yunanlıların en büyük kehanet tanrısı idi. Apollon’un Defoi’de bir tapınağı vardı ve bu tapınaktaki Pitya adlı kâhin Yunanlılar arasında oldukça büyük üne sahip idi. Yunan mitolojisine göre Apollon, evlenmek istediği Kassandra’ya falcılık yeteneği vermiştir. Zar şansı ile ilgili falı da Hermes’e vermiş, böylece Hermes Yunanlılarda kumarbazların tanrısı olmuştur.

Eski Roma’da toplumsal hayatta büyük öneme sahip bir rahip koleji vardı. Buradaki rahipler, kuşların uçuşunu izleyerek yorumlar yapar, dinî ve dünyevî konularda insanlara ne yapmaları gerektiğini söylerlerdi. Romalılar’da fal dediğimizde aklımıza  iç organlar falı gelir. Roma’da içine bazı şeyler atılan su yüzeyi ile aynanın da yansıttığı görüntülerle geleceğin öğrenilebileceğine inanılırdı. Şimşek, gök gürültüsü gibi olaylar falcılıkta yer alırdı.(elif dulger-ylt)

 • Eski Mısır ve Keldaniler’de fal

  Eski Mısır’da falcılık genelde sihirle iç olmakla birlikte çok gelişmiş bir yapıya sahiptir. Çok tanrılı dinlerin merkezi olan Mısır, fal bakımından d…
 • Eski Çin ve Hintlilerde fal

  Eski Çin'de fal Eski Çinlilerin toplumsal hayatında fal önemli bir yere ve uzun bir geçmişe sahiptir. MÖ yaklaşık 1765-1123 yıllarından yani Şang han…
 • Hititlerde fal

  Hititler, toplumsal yaşayışlarında fala yer veren önemli bir toplumdur. Kendilerinin bin tanrılı olduklarını kabul eden Hititler, kaderlerini bu tanrı…
 • Osmanlıda fal

  Osmanlıda fala  baktığımızda Müneccimbaşıların Osmanlı sarayında önemli bir yeri olduğu görülür. Şöyle ki, Osmanlıda ‘‘umumiyetle sarayların ve konakl…
 • Eski Türklerde fal

  Eski Türklerde Fal ve Falcılık Bütün dünya milletlerinde olduğu gibi Türklerde de falın geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Falın Eski Türkçede…

Yorum Yaz

Tüm alanlar doldurulmalıdır.