zerdüşt ve hayat ağacı

Pers kültüründe hayat ağa…
Pers kültüründe yedi dalı olan hayat ağacı, gezegen motifler…