Yakub’un Merdiveni Sembolü

Masonların sembolleri
Mason, Eski çağda yapı işinde kazı yapan, taş kırıp yontan, …