yahudilikte vefk

Astroloji ve sihirli kare…
Astroloji, insanların kaderini veya geleceğini Güneş’in, Ay’…