yahudiler ve burçlar

Musevilikte astroloji
Yakın doğunun tüm eski toplumları gibi, Kaldeliler, Babillil…