türklerde yıllar

Türk astrolojisinde aylar…
Kaşgarlı Mahmut, Türklerin astrolojik olarak  yalnız 12 hayv…