türkler ve astroloji

Anadolu Selçuklularda ast…
Anadolu Selçuklu döneminde şüphesiz kendisinden önceki kültü…
Türklerde astroloji
Batıda bu düşünce bir dönem sonra kilisenin astrolojiye karş…