sopa falı bak

Değnek falı bak
Sopa falı adı da verilen bu fal usulünde büyüsel birtakım öz…