şamanizmde semboller

Şamanizmde semboller
Bugün zengin gelenekleri, ritüelleri ve mitleriyle ileri der…