roma mitolojisinde hayat ağacı

Eski yunan ve romada haya…
Ağaçların ruhların ve tanrıların barınağı olduğu inancı Eski…