Magnesia aydın

Magnesia antik kenti
Aydın il sınırları içindeki Magnesia antik kenti, iç bölgede…