hayat ağacı ve dinler

Hayat ağacı nedir?
Hayat ağacı ne anlama gelir? “Hayat ağacı diğer bir deyişle…