gezegen ve açılar

Gezegenler Arasındaki Açı…
Evrendeki farklı enerjiler arasında dinamik etkileşimler var…