batlamyus ptolemy kimdir

Romalılarda astroloji
Astrolojiye en fazla inanan ve onun üzerine çalışmalar yapıp…