antik yunan fal

Antik Yunan ve Romalılard…
Antik Yunanda fal dinî yönden büyük önem taşımakta idi. Rahi…