afrika ve hayat ağacı

Afrika mitolojisinde haya…
Yerli kabileler için dünya genellikle canlıdır ve ağaçlar da…