afrika mitolojisi

Dünya mitolojileri – Mito…
Her milletin bir mitolojisi vardır. Yaratılan her toplum yar…
Afrika mitolojisinde haya…
Yerli kabileler için dünya genellikle canlıdır ve ağaçlar da…