Eski Mısırda hayat ağacı

(3 oy) 5/5 885
Yorum Yaz


Eski Mısır ağaç kültü bakımından oldukça zengindir. Bolluk ve bereketi simgeleyen hayat ağacı, Eski Mısır’ın Ana Tanrıçalarıyla ilişkilendirilmekteydi. Palmiye ve çınar yada incir ağacı olduğu varsayılan Sycamore adlı ağaç, Eski Mısır mitolojisinde bereketin ve güzelliğin simgesi olan Tanrıça Hathor ile birlikte betimlenmiştir. Hayat ağacının dallarından yiyecek ve içecek sunan Ana Tanrıça figürüne, ağacın kökünde bereket sembolü olarak ördek, balık ve lotus motifleri eşlik etmektedir.

“Ağaç tanrısı, genellikle kolları olan bir ağaç olarak yada ağaçtan çıkmakta olan bir kadın olarak resmedilirdi. Hathor, İsis ve Nut, ölü tapınması bağlamında “Ağaç Tanrıları” olarak ortaya çıkmaktadırlar.” Hathor, Eski Mısır’ın en büyük tanrıçası olup, Sycamore adıyla anılmakta ve çınar ağacıyla da simgelenmekteydi. Bereket tanrıçası olarak ağaçta yaşamış olan Hathor, Eski Mısır inançlarına göre, aşkın, güzelliğin ve sanatın simgesi sayılmış ve aynı zamanda, kutsal anne ya da kutsal genç kız olarak da düşünülmüştür. Eski Mısır’da gök tanrıçası Hathor aynı zamanda hurma ve firavun inciri ağaçlarının kraliçesiydi. “Eski Mısırlıların inançlarına göre göğün doğusunda bir incir ağacı vardı ve üzerinde tanrılar otururdu. Bu ağaç, tanrıların meyvesinden beslendikleri bir hayat ağacıydı.’’

Eski Mısırda hayat ağacı Sycamore olan çınar’ın ilahi kolları vardı ve bu kollarla dallar üzerinde hediyeler ve içecek sunulmaktaydı. Bunlar verimliliği ve bereketi temsil eder. Hathor beslenmeyi sağlayan dolayısıyla hayatta sağ kalmayı gerçekleştiren bir ağaç olarak tanımlanmaktadır.”  Sycamore inciri tarih öncesi dönemlerden beri Mısır’da inşaat veya mobilyacılıkta kullanılmak üzere yetiştiriliyordu. Eski Mısırlılar, doğuda güneş tanrısı Ra’nın doğduğu yerdeki cennetin girişinde iki tane turkuvaz çınarının karşılıklı olarak durduğuna inanmışlardır. Çınarlar, gök tanrıçası Nut, ayrıca “çınar kadını” olarak adlandırılan Hathor ve timsah tanrısı Suchos ile ilişkilendirilmiştir.

Sevgili burclar.net okurları, “Avokado ağacı olduğu düşünülen İshed Ağacı, Heliopolis’teki güneş tanrı tapınağının yakınlarında bulunan kutsal bir ağaçtır. XVIII. Hanedanlık döneminden beri birçok tasvirde kralın ünvanlarının dinsel bir törenle bu ağacın yapraklarına yazıldığı anlatılır.” Eski Mısır’da sedir bereket ve ölümsüzlükle ilişkilendiriliyordu. Ayrıca sedir yağını mumyalamada kullanmışlardır. (Evrim kılıç-ylt)