Enoch büyüsü

(5 oy) 4/5 1126
Yorum Yaz


Enoch kimdir?

Enoch Eski Ahit’te Tanrı’yla birlikte yürüyen ve daha sonra Tanrı’nın, kendisini yanına aldığı peygamber olarak geçmektedir. Yahudi rabbileri ve Kabalacıları bu ayeti Enoch’un göğe yükseltilmesi olarak yorumlamışlardır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de de doğruluk sahibi bir insan olduğundan ve yüksek bir mevkiye yükseltildiğinden bahsedilen İdris peygamberin Tevrat’taki isminin Enoch olduğu ve kavminin yaşadığı bölgeye huzur ve refah getirdiği anlatılmıştır.

Enoch büyüsü

Modern zamanlarda Dr. John Dee (1527-1608) tarafından ortaya çıkarılmıştır. Dee, matematik, navigasyon, astronomi ve optik konularında bir otoriteydi ve aynı zamanda Kraliçe I. Elizabeth’in krallık astroloğuydu. Dee’nin büyüdeki partneri, soyadını Kelly olarak değiştiren Edward Talbott, ona dört Saat Kulesi ve 30 Aethyr olarak bilinen gizemli bölgelerin tarifleri konusunda yardımcı olmuştur. Bunlar, günümüzde Enoch büyüsü olarak bilinen güçlü büyüsel sistemin çekirdeğini oluşturmuştur.

Enoch – enok büyüsünde kullanılan dil Kutsal Kitap’tan önceki büyücülerin kullandığı, heceleri sert ve boğazdan okunan Enoch dilidir. Değerli burclar.net okurları bu dil bize John Dee ve Edward Kelly’nin çalışmalarının bir sonucu olarak gelmektedir. Bu dil, Dee ve Kelly’nin kayıtlarına göre onlara bizzat Enoch melekleri tarafından öğretilmiştir. Bu gizemli melek dilinin, kökeni ne olursa olsun gerçek bir dil olduğu iddia edilmiştir. Sanskritçe’den daha eski olduğu düşünülen Enoch dilinin tamamen dilbilgisi ve söz dizim kuralları üzerine temellendiği ve bu dildeki duaların sadece söz dizileri olmayıp İngiliz dilinde yazılarak tercüme edilebildiği de ifade edilmiştir. Bazı seslerde Arapça’ya bazı seslerde ise İbranca ve Latince’ye benzemektedir.

Rivayete göre, bir teurji sistemi veya melek büyüsü olan Enoch büyüsü; Dr. John Dee’ye, kendilerini Peygamber Enoch’a kılavuzluk yapan kutsal melekler olarak takdim eden bir grup ruhani varlık tarafından Dee’nin kahinliğini yapan simyacı Edward Kelly aracılığıyla iletilmiştir. 1582-1587 yılları arasında melekler, yazması için bu büyünün çeşitli bölümlerini Kelly’ye okumuşlar veya Kelly kristal bir küreye baktığında bu kısımları vizyonlar halinde sunmuşlardır.

Kelly meleklerin söylediğini iddia ettiği kelimeleri tekrarlamış ve gördüğü vizyonları arkadaşı ve işvereni olan büyük matematikçi, coğrafyacı ve astrolog Dr. John Dee’ye aktarmıştır. Dee, Kelly kristal küreye baktığı sırada elinde bir kalem ve önünde kağıtlarla Kelly’nin yanıbaşında oturmuş ve Kelly’nin söylediklerini kelimesi kelimesine kaydetmiştir. Dee’nin dikkatli metodu sayesinde meleklerle olan iletişim tam bir krallık belgesinin tasdikiyle korunmuştur.

Söz konusu melekler görüşmede kendilerini Kelly’ye, Peygamber Enoch’a meleklerin dili ve Tanrı’nın bilgeliği ile yol gösteren meleklerin, bizzat kendileri olarak tanıtmışlardır. Enoch, Eski Ahit’te henüz hayattayken gökyüzüne yükseltilmiş tek peygamber olarak geçmektedir. En azından bu, Yahudi rabbilerinin ve Kabalacılarının Tekvin’de geçen şu ayet hakkındaki yorumuydu: “Ve Enoch Tanrı’yla yürüdü ve Enoch yok oldu. Zira Tanrı onu almıştı.” Hz. Adem’in Enoch hariç, Nuh’a kadar olan ve Tevrat’ta bahsedilen bütün torunlarının öldüğü kesin olarak ifade edilmiştir.

Yüzyıllar boyunca Enoch’un etrafında bir bilgelik geleneği gelişmiştir. Adem, Nuh, Süleyman ve diğer birkaç tanesiyle birlikte Enoch’un meleklerin öğretilerini insanlığa ulaştırmakla sorumlu olduğu söylenmiştir. Apokrifik Enoch Kitabı da bu gelenekten neşv-ü nema bulmuştur. Bu kitaptaki en önemli konu insanoğlunun kızlarını ihtirasla arzu eden asi meleklerin dünyaya nasıl gönderilip insanoğluna süsleme sanatını ve dünyanın her tarafına kavga ve çatışma getiren büyü ve savaş bilimini nasıl öğrettiklerini tarif etmektir.

Enoch büyüsünün anlaşılabilmesi için AIQ BKR kavramının anlaşılması gerekir:

AIQ BKR nedir ?

Enoch büyüsünde büyük sayıları 1’den 9’a kadar olan sayılardan birisine indirgemek için kullanılan bir metottur. Bu metoda göre büyük bir sayının rakamları toplanır. Sonuç iki basamaklı bir sayı ise onun da rakamları toplanır ve bu işlem tek basamaklı bir sayı elde edene kadar devam eder. Örnek vermek gerekirse 1234 sayısının rakamlarını topladığımızda çıkan sayı 1o’u verir. 10 sayısının da rakamlarını topladığımızda 1 sonucunu buluruz. Böylece AIQ BKR, 1234 sayısını 1’e indirgemiş olur.

AIQ BKR’nin indirgediği 1’den 9’a kadar olan rakamların Enoch büyüsündeki karşılıkları ise aşağıda verilmiştir.

  1. Birliği, büyümeyi, ruhu ve nefsi ifade eder.
  2. Düaliteyi, ilahi iradeyi ve benliği ifade eder.
  3. Maddeyi,  tezahürü, zekayı, boşluğu ve ruhu ifade eder.
  4. Katılığı, zamanı ve hafızayı ifade eder.
  5. Ruh ve madde karışımını, insanı, hareketi ve arzuyu ifade eder.
  6. Canlılık, benlik, yaprak böceği ve hayal kurmayı ifade eder.
  7. Mükemmellik, tatmin, bütünlük ve arzuyu ifade eder.
  8. Döngüler, sarmallar, yaratıcılık, akıl ve mantığı ifade eder.
  9. Değişimdeki katılık, hayvanlar ve bilinçliliği ifade eder.

(Halit Ahmet Çiftci-ylt)