En çok kullanılan büyü çeşitleri

(0 oy) 0/5 202
Yorum Yaz


İşte burclar.net size En çok kullanılan büyü çeşitleri ve büyü yapma yöntemleri konusunda sizlere ilginç gelecek bir haber sunuyoruz. Bu ilginç büyü çeşitleri haberimizi şaşırarak okuyacağınızdan eminiz. İşte büyüler ve çeşitleri:

1-Sempatik büyü

Birbirinden uzak olan nesnelerin, gizli bir bağ ya da sempati ile birbirlerini etkiledikleri anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda sempatik büyü, varlıklarda var olduğu düşünülen kuvvetin, temasla ya da o nesnenin düşünülmesi ile aktarılabileceği düşüncesini içermektedir.

Sempatik büyü, “Temas Büyüsü” ve “Taklit Büyüsü” olmak üzere iki bölümde incelenebilmektedir.

Taklit Büyüsü

Bir şeyin taklidini yapmakla, taklidi yapılan varlığı etkileme ve taklit yoluyla istenilen sonucu elde etme esasına dayandığı için, bu şekilde yapılan büyü çeşidine “taklit büyüsü” denilmektedir. Bu büyüye aynı zamanda, “analoji büyüsü” de denilmektedir. Bir şeyin benzeri ile taklidi arasında herhangi bir farkın olmadığına yönelik ilkel düşünceden kaynaklanmaktadır.

Temas Büyüsü

İnsandan ayrılmış olan bir parçanın insanla arasında gizli büyüsel bir bağ bulunur. Bu bakış açısıyla, “parça bütüne aittir” ilkesini temele alan bir büyü çeşididir. En fazla başvurulan büyü şekillerinden birisidir.

2-Ak Büyü (Pozitif Büyü)

Aşağı yukarı tüm büyü kitaplarında, ak büyünün şifa amacıyla kullanıldığı üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda da genel olarak insanlar; ak büyünün, özel anlamda kişinin ve genel anlamda da bütün toplumun iyiliğini amaçladığını düşünmektedirler. Bu inanış, tarihsel süreç içerisinde de sık sık dile getirilmiş ve hatta tarihimizde de zaman zaman, ak büyünün şifa sağlamaya yönelik olduğuna ilişkin fetvalar verilmiştir.

Ak büyü türleri, aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde ifade edilebilmektedir.

Aşk Çayı Büyüsü

Pazartesi, Salı ve/veya Çarşamba günleri etkili olduğu düşünülen bir büyüdür. Haricinde de, anca dolunay olmadığı zamanlarda yapıldığında etkili olacağı düşünülmektedir. Aşk çayı büyüsü; kırmızı, pembe ve yeşil mumların, karaman kimyonu tohumunun, rezene tohumunun, kuşburnu ya da gül meyvesinin ve yenilebilir nitelikteki güllerin taç yapraklarından yapıldığında, etkili olacağı düşünülen bir büyüdür.

Şifalı Tütsü Büyüsü

Yine gül yaprağının kullanılmasıyla ve bu gül taç yaprağının mangalda yakılarak tütsü olarak haline getirilmesiyle uygulanan bir ak büyü türüdür. Bu büyünün, Salı günü yeni aydan sonra yapılması, büyünün başarılı olmasında etkili olacaktır anlayışı hakimdir. Yakılan bitkilerin kokusunun ya da kömür korlarında sevgilinin yüzünün hayal edilmesinin, kişinin sevdiğine kavuşması anlamına geldiği düşünülmektedir.

Elma Büyüsü

Özellikle Orta Çağ’da cadılar tarafından kutsal olarak kabul edilen elma, aşkın sihirli bir sembolü ve cinsel gücü artırıcı bir meyve olarak görülmektedir. Elma büyüsünde; bir genç kızın taliplerini artırılabilmesi adına, istediği sayıdaki talibe kavuşabilmek için, o sayıdaki elma çekirdeğini bir ateşe atması düşüncesi yer almaktadır. Dahası elma büyüsü; elmanın kesilmesi ile ortaya çıkan ve elmanın içerisinde bulunan yıldız şeklinde görüntü ile birlikte, gökyüzündeki yıldızların ve Tanrı’nın düşünülmesi ile kişinin sevdiğine / aşkına kavuşacağını anlayışını da içermektedir.

Aşk Keki Büyüsü

Bir kadının, sevdiği bir erkeğe kavuşabilmesi ya da bir erkeği kendisine bağlayabilmesi için yapılan büyüdür. Yine yenilebilir gül taç yaprakları kullanılmaktadır. Dolunaylı bir gecede bu büyünün yapılması ile kişinin sevdiği insana kavuşabileceğine ya da bir erkeğin o kişiyi sevmeye başlayacağına inanılmaktadır.

Tarot Büyüsü

“Tarot kartları” adı verilen bir deste kart ile yapılmaktadır. Bu büyü sayesinde, geleceğe ilişkin belirlemelerde bulunulabileceği ve aşkların güçlendirilebileceği düşünülmektedir. Tarot büyüsü yapılırken, pembe ya da kırmızı bir mum ve yine yenilebilir gül taç yaprakları kullanılması ve pembe bir giysi giyilerek, büyüyü yapacak olan kişinin kendisinin ve sevdiği kişinin fotoğrafının olması gerektiği anlayışından hareket edilmektedir. Tarot kartları içerisinde her bir kart, yaşam içerisinde ayrı bir olayı ya da durumu ifade etmek adına sembolleştirilmiştir. Örneğin; aşkı sembolize ettiği düşünülen kart başkadır, iletişimi ya da sembolize ettiği düşünülen kart ise başkadır. Bu kartların üzerine yenilebilir gül taç yaprakları döküldüğünde ve onun üzerine de bir parça mum damlatıldığında da, sevilen kişinin de sevgisinin artacağına inanılmaktadır.

3-Kara Büyü (Negatif Büyü)

Önceki anlatımlarda da yer verildiği üzere; ak büyünün, kişilerin yaşamlarında olumluluklara neden olması amacıyla yapılması öngörülmekteydi. Oysa ak büyünün aksine kara büyü; kişilere kötülük yapmak ya da zarar vermek amacıyla yapılan büyü çeşitleri içerisinde ifade edilmektedir.

Kara büyü, bununla birlikte aşağıda verilen uygulamalar çerçevesinde yapıldığına inanılan bir büyüdür;

Sabun ve Saç Kullanılarak Kara Büyü Yapılması

Sabun ve saç kullanılarak yapılan bu büyünün, öldürücü olduğuna inanılmaktadır. Bu tür büyü, büyü yapılmak istenilen kişinin saçından birkaç tel alınması ile yapılmaktadır. Bu birkaç tel, hiç kullanılmamış bir kalıp sabuna sarılı ve sabuna bir iğne batırılır. Bu büyü için belirlenen dualar okunur ve sonra sabun bir kuyuya atılır. Sabun kuyuda eridikçe, büyü yapılan kişinin de evinde erimeye başlayacağına ve gittikçe eriyeceğine inanılır.

Kaşık Büyüsü

Karı – kocayı, sevgilileri ya da bir aileyi / kardeşleri ayırmak için yapıldığına inanılan büyüdür. Bu büyünün uygulanmasında; iki tahta kaşığa ayrılması istenilen kişilerin adı yazılır ve kaşıklar arka arkaya getirilir. Yeni ölmüş birinin mezarı açılarak, kefeninden bir parça yırtılır ve kaşıklara sarılır. Bu büyü için belirlenmiş olan dualar okunur ve kaşıklar başka bir mezara gömülür. Bu doğrultuda ayrılması istenilen kişilerin, birbirleri için adeta ölü gibi olmaya başlayacaklarına ve yaşadıkları sürece de, bir daha yüz yüze gelmeyeceklerine inanılır.

Domuz Yağı Büyüsü

Eşlerin birbirlerinden ayrılmasını sağlamak için uygulanabileceğine inanılan bir büyüdür. Bu büyünün uygulanmasında; büyüyü yapacak olan kişinin, bir parça domuz yağını kullanarak, bu yağ koynunda uyuması yoluna gidilir. Sonra bir kilisede, bu kişiye rahibin dua okuması istenir. Eğer rahip, bu isteği yerine getirirse, öngörülen dileğin yerine geleceğine inanılır. Çünkü rahip kişiye dua okurken, okunan duanın domuz yağına da tesir ettiğine inanılır. Okunmuş bu domuz yağı da, çiftin uyuduğu yatağa konulduğunda, o zaman karı – kocanın birbirini domuz gibi görmeye başlayacaklarına ve birbirlerinden nefret edeceklerine inanılır. Büyüyü yapan kişi, eğer domuz yağını karı – kocanın yataklarına koyamayacağını düşünüyorsa; o zaman domuz yağı karı – kocanın yaşadığı evin sokak kapısına sürülür ki, bu durumda da karı – kocanın sık sık tartışacaklarına ve kavga edeceklerine inanılır.

Ölü Toprağı Büyüsü

Büyü çeşitleri arasında yer alan ve karı – kocanın ya da birbirlerine seven insanların ayrılmasını sağlamak için yapıldığına inanılan bir büyü türüdür. Bu büyünün uygulanmasında; ölü toprağı bir mezardan alınır ve ayrılması istenilen kişilerin yatağına serpilir. Çift, ölü toprağı serpilen yatakta uyumaya başladıktan sonra da, birbirlerinden ayrılacaklarına inanılır. Büyünün uygulanmasında ayrıca, belirli duaların okunması ve sözler söylenmesi de söz konusudur.

4-Aktif Büyü

Tabiat olaylarına etki ettikleri düşüncesiyle, insanları aldatmaya yönelik olarak gerçekleştirilen büyüsel işlemlere, “aktif büyü” adı verilmektedir. Bu büyüyü yapanlar; tabiat olaylarını yönetim ve denetim altına alarak, güçlü iradeleriyle onları diledikleri gibi etkileyebildikleri ve kullanabildiklerini iddia etmektedir.

5-Pasif Büyü

Zararlı etkenlerden kaçınmayı amaçlayan büyüsel işlemlere, “pasif büyü” denilmektedir. Bununla birlikte pasif büyü; zararlı ve kötü dış etkileri uzaklaştırmayı, bunların zararlarından kaçınmayı ve bunlara karşı savunmaya geçmeyi de ifade etmek adına kullanılabilmektedir.

6-Kırmızı büyü

Olumsuz amaç ve niyetleri ve uygulamaları ile kara büyü ile aynı yönde bir büyü türü olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda da kırmızı büyü, zarar veren ve tehlike arz eden büyüler olarak nitelendirilmektedir ve Şeytan’ın, kötü ruhların büyüsü olarak görülmektedir.

7- Diğer büyü çeşitleri

Bunların dışında; yumurta büyüsü, papaz büyüsü, 41 büyüsü, pamuk büyüsü, at nalı büyüsü, biber büyüsü, bakır büyüsü gibi büyü çeşitleri bulunmaktadır.