Dokunduğu Altın Olan Kral Midas ve Altın Efsanesi

(0 oy) 0/5 99
Yorum Yaz


Friglerin en çok bilinen kralı Midas ile ilgili birçok efsaneye yer verilmiştir. Bunlardan biri de tanrı Dionysos’tan yaptığı iyilik karşılığı sahip olduğu altın dokunuş yeteneğini konu alan söylencedir. Kral Midas ve altın efsanesi şöyledir:

Kral Midas ve Altın efsanesi

Tanrı Dionysos’un çok sevdiği satyrlerden, yarı insan yarı teke biçiminde kuyruklu, yaşlı Silenus bir gün Frigya topraklarında şarabı fazla kaçırdığından yolunu kaybeder ve bir köşede uyuyakalır. Köylüler onu bulur ve kral Midas’a götürürler. Bakkha sırlarına erişmiş olan Midas, Silenus’u görür görmez tanır ve on gün on gece sarayında ağırlar ve ona yoldaşlık eder. Kral Midas, on birinci gün Silenus’u tanrı Dionysos’a götürüp verir. Dionysos buna çok sevinir ve gösterdiği misafirperverlikten ötürü Midas’a ne dilerse onu vereceğini söyler. Midas bunun üzerine “Ey tanrım tuttuğum altın olsun” dileğinde bulunur. Dionysos bu dileğini yerine getirir. Midas, sevinç içinde sarayına dönerken yolda kopardığı dal ve yaprakları altına dönüşür, tuttuğu çakıl taşı, eline aldığı bir avuç toprak aniden altın olur. Coşku ile sarayına varınca yaptığı hatanın farkına varması gecikmez. Yemekte, ağzına bir lokma ekmek atmak istediğinde altın parçasıyla karşılaşır, şarabı dudaklarına değdirince şarap altın külçesine dönüşürdü. Varlık içinde yokluk çeken kral Midas bunun üzerine Dionysos’tan merhamet diler. Dionysos, aciz halini görür ve onu bağışlar. Midas’a Sardes’te bulunan Paktalos Nehri’nde yıkanması halinde bu durumdan kurtulacağını bildirir. Midas da denileni yapar ve bu dertten kurtulur. Paktalos Nehri de o günden itibaren altın zerreleri ile dolu kalır. Rivayet odur ki Lidya ülkesinin zenginliği de buradan gelmektedir.