Danyal peygamberin mezarının esrarı

(0 oy) 0/5 111
Yorum Yaz


Sevgili okurlar dinler tarihi açısından tartışmalı bir konu da Danyal peygamberin mezarının esrarı yani nerede olduğudur. Burclar.net sizlere bu konu ile ilgili yazıyı sunuyor.

Yakın Doğu’da Danyal peygambere nispet edilen birçok türbe bulunur. Mısır/İskenderiye’deki türbe bunların arasındadır. Bu türbe, mazisi 18. asırda yaşayan Musullu Şeyh Muhammed Danyal peygambere kadar giden bir camiinin içinde bulunur. Halk bu türbenin iki Danyal’dan hangisine ait olduğu konusunda ayrılık içindedir. Türkiye’de Mersin/Tarsus’ta bulunan başka bir türbe vardır. Semerkant’ta da Danyal peygambere nispet edilen bir türbe bulunur. Fakat bu türbeler içinde aslan payı Irak’a düşer. Burası Danyal peygamberin birçok yılını geçirdiği yer olduğundan, bunda şaşırtıcı bir şey yoktur. Bâbil, Kerkük, Mikdâdiye ve Musul’da Danyal peygambere nispet edilen türbeler bulunur.

Araştırmacıların dikkatini çeken bir türbe ise Ahvaz’dakidir:

Çünkü bu türbe bölgeye uğrayan eski gezginlerin çoğu tarafından zikredilir. Bunların en önemlilerinden biri, 12. yüzyılda yaşayan Yahudi gezgin Tudelalı Benjamin’dir. İspanya’dan yola çıkarak çoğunlukla Yahudilerin yaşadığı bölgeler ile Musul, Bağdat, Bâbil ve Ahvâz (İran) dan geçmiştir. Benjamin, Bâbil harabelerini ziyareti sırasında Buhtunnasr’a ait sarayın (bize söylediğine göre) enkaz halindeki kalıntılarını görmüştür. Benjamin, halkın çok sayıda akrep ve engerek yılanı olmasından dolayı buraya girmekten korktuğunu bildirmektedir. Ayrıca bu harabenin yaklaşık bir mil yakınındaki bir bölgede yirmi bin Yahudi’nin yaşadığını belirtir. Yaşadıkları bölgede Danyal peygambere nispet edilen ve ibadet amacıyla dua ettikleri eski bir sinagog (kenis) vardır. Bu sinagogun binası süslenmiş sert taş ve kerpiçten yapılmıştır.