Dans çeşitleri ve dans türleri hakkında bilgiler

(2 oy) 1/5 990
Yorum Yaz


Sevgili okurlarımız aranızda dansa ilgi duyan okurlarımız olduğunu biliyoruz. Bugünkü yazımız tam onlara göre. Yazımızın adı Dans çeşitleri ve dans türleri hakkında bilgiler:

Dans Çeşitleri

Bale

Klasik Bale; kuralları belli olan akademik dans tekniğinin, birçok sanatsal öge ile birleştirilerek bir sahne gösterisi oluşturacak şekilde sunulduğu, özü estetiğe dayalı bir sanat dalıdır. Bu estetik sanat dalını icra eden profesyonel bale sanatçıları; son derece disiplinli ve uzun süreli çalışma saatleri içeren, yoğun bir klasik bale eğitim sürecinden geçerler ve dansçı, dans ettiği müddetçe aynı yoğun çalışma sürecini sürdürerek performansını ve vücut formunu korur.

Klasik Bale, insan anatomisi, uzay geometrisi ve müzik kombinasyonunun bir sentezidir ve tamamen dansçının fiziksel hareket ve anlatım ustalığına bağlı sanat formudur.

Modern dans nedir?

Modern Dans, Klasik Balenin bir evrimidir. Klasik Balenin kurallarını kırar ve kendisine ait yeni kurallar ortaya koyar. Bundan dolayı Modern Dans daha az kısıtlamalara sahip olarak birçok dansın bir füzyonu olarak görülebilir. Modern dans, istenilen her tür müzikte kullanılabilir. Yeni hareket stilleri üretmek için diğer dans figürleriyle kombine edilebilir. Bu dansın amacı, vücudun doğal duruşundan yararlanmaktır.

1- Latin dans türleri

Samba

Samba dansı, samba müziğiyle 19.yüzyıldan bu yana yapılan Brezilya kökenli bir danstır. Samba 2/4 ya da 4/4 ölçüsüyle yapılan bir salon dansıdır. Dizler hafifçe bükülerek dans edilir. Bazı hareketlerin kökeni Afrika’nın geleneksel dansların ve Angola Capoeira’sıdır. Her yıl Şubat ayında yapılan geleneksel Rio Karnavalında tekli, uluslararası yarışmalarda eşli olarak yapılır.

Cha Cha

Küba orijinli dans türüdür. 4/4′ lük ritimli zaman dilimini içerir. Dakika da 30 bar/vuru vardır. Cha Cha’ nın temel ritmi dünyaya 1950 ve 1960′ ların çok ünlü şarkıcısı, arkı yazarı, orkestra lideri Kübalı arkıcı ‘Enrico Jorrin’ tarafından tanıtılmıştır. Cha Cha, içinde hızlı hareketler barındıran canlı ve dinamik bir Latin Amerikan dansıdır.

Rumba

Uluslararası rumba dansı, adının da taşrayı çağrıştırdığı üzere, eski bir folklorik dans olan Küba kökenli “Guajira”ya çok şey borçludur. En popüler Guajira müziği bir Rumba klasiği haline gelmiş olan Joseito Fernandez’in dünyaca ünlü parçası “Guantanamera”dır. Küba geleneğinde “rumbiar” fiili dans etmek anlamına gelir ve “Rumba” da bu terime bağlı olarak çok çeşitli dansları hatta “dans partisi”ni çağrıştırır. İspanyolcanın yaygın olduğu günümüzde, bizim tanımladığımız Rumba aslında “Bolero-Rumba” olarak bilinir.

Rumbanın temposu dakikada 26-27 bar olan yavaş bir ritimdir. Geleneksel Rumba, belki de güftenin havasını yansıtabilmek için genelde dakikada 23-24 bar olan bir hızda çalınır. 4/4 olan zaman cetveli her bar’ın dört adet eşit ağırlıklı vuruşa sahip olduğunu gösterir.

Paso Doble

Paso doble Latin danslarının içinde “Afrika” kültüründen gelmeyen tek danstır. Paso doble ispanya kökenlidir. “paso doble” terimi dansın kültürünü pek de çağrıştırmayarak “iki adım” anlamına gelir. Tıpkı İspanyolların boğa güreşlerindeki gibi erkeğin bir matadoru ve kadının da pelerinini temsil ettiği bu dans sadece anayurdu ispanya ve Fransa da değil, tüm dünya çapında etkisi yok olmayacak bir tutku silsilesi yaratmıştır. Bu danstaki hareketlerde, matadorların boğa güreşi sırasında yaptığı hareketler temel alınmıştır. Bu dansta erkek, diğer Latin danslarına nazaran bayandan daha ön plandadır. Paso doble’de bayan, matadorun kırmızı pelerini rolünü oynar. Paso doble 1920’lerin ortalarında çıkmıştır, fakat 1926’dan sonra popülaritesini kazanmıştır. İkinci dünya savaşından sonra müsabaka dansı olarak kabul görmüştür. Bu dansta vurgu, vücudun 3 boyutlu şekillerinde ve flamenko ile tatlandırılmış kol, dirsek, bilek ve parmakların kullanımındadır. Ayaklar özellikle topuklar, doğru ritmik yorumu yaratmak için kullanılır. Paso doblenin karakterinde ispanyol çizgisi, flamenko ritimleri ve yüceltme vardır.

Jive

Jive, “salon dansı” olarak da bilinen bir Latin Amerikan dans türüdür.1940’lı yıllarda Afro-Amerikalılar tarafından ortaya çıkarılmış, II. Dünya Savaşı süresince Amerika’dan İngiltere’ye yayılmış ve ilk olarak 1944 yılında Londralı bir dans öğretmeni olan Victor Silvester tarafından “Jive” olarak isimlendirilmiştir. Jive, Lindy Hop adlı dansın akrobatik hareketlerinden arındırılıp tekniğinin temizlenmesi ile ortaya çıkmış olup zaman içinde Rock and Roll, Boogie-Woogie gibi Swing danslarından etkilenmiştir. Jive, çok canlı ve hareketli olmayı gerektiren bir dans türüdür. Bir süre uygunsuz bir dans olarak kabul edilmiş ve salonlarda yapılması yasaklanmıştır. Günümüzde Uluslararası Latin Amerikan dans yarışmalarında sergilenir.

Standart Dans türleri

Tango

Tango, Buenos Aires, Arjantin ve Montevideo, Uruguay kökenli bir dans ve müzik türüdür. Dansla beraber gelişen müzik tarzı da aynı adla anılmaktadır. İlk yılların tangosu “tango criollo” veya “basit tango” olarak bilinmekle beraber, günümüzde Amerikan ve uluslararası tango stilleri, Fin tangosu, Çin tangosu gibi çeşitli türler gelişmiştir. Ancak orijinal tango, doğduğu toprakların adıyla, “Arjantin tangosu” olarak anılmaktadır. Tangonun dramatik duygusu, dans sırasında çok zengin doğaçlama fırsatları doğurması, dansın özünde aşk ve melankoli tutkusunun yatmasından ileri gelmektedir. Tango müziğinin temel çalgısı Alman icadı olan fakat ismini Arjantin Tango’su ile duyuran akordeonun akrabası bandoneon’ dur.

Vals

Vals, 3/4 zamanlı bir Avusturya dansıdır. En belirgin özelliği, çiftlerin birbirine sıkıca tutunup bir nokta çevresinde dönerek dans etmeleridir. Vals 19. yy’ın başlarında Avusturya ve Almanya’da dans edilen bölgenin yerel farklılıklarını bünyesinde barındırarak gelişim göstermiştir. Özellikle Kuzey Avusturya’nın “Land lob der Enss” bölgesinde uygulanan dans sitili “Londler” adını alarak çok popüler olmuştur. Vals kısa süre Johann Strauss’un müziğinin etkisiyle Viyana’da ve 1812 yılından itibaren de İngiltere’de geniş kitlelere ulaşmış, aristokrasinin beğenisini kazanarak baloların vazgeçilmez eğlencesi olmuştur. Günümüzde vals “Viyana Valsi” ve “Modern Vals” olmak üzere iki farklı ritim ve kategoride dünya dans literatüründe yer almaktadır.

Foxtrot

Ragtime ve Onestep danslarının karışımından oluşan, genellikle kadının hareketlerinin baskın olduğu bir dans türüdür. Salon dansı kapsamına giren foxtrotun zaman içerisinde geniş kitlelere hitap ettiği bilinmektedir. Başlangıçta karmaşık bir yapıya sahip olan dans, kısa sürede daha basit kalıplara indirgenerek dans severlerin beğenisine sunulmuştur. Genellikle foxtrot dansında tercih edilen müzik türleri caz ve Blues olarak bilinmektedir.

Quickstep

Ritmik hareketlerle geliştirilmiş bir dans olan quick step, zıplamalar ve çiftlere özgü dönüş teknikleriyle kendi döneminin popüler dans türlerinden biri haline gelmiştir. Genç ve orta yaşlı dansçılara farklı figür tekniklerinin hızlı ve yavaş ritimlerle öğretildiği dans, daha ileri yaş gruplarına da hitap edebilmektedir. Foxtrot türünün içerisinde üretilen dans adından da anlaşılacağı üzere harekete dayalıdır. Canlı figürleri ve eğlenceli ritmi ile çiftleri neşelendiren bir dans olan quickstep gruplar halinde oynanan türler arasında yer almaktadır. Doğaçlama özelliği nedeniyle geliştirilmeye açık dans türlerinden biri olan quick step dansında 4 vuruş, 50/52 dakika gibi ritim özellikleri tercih edilmektedir. Şase adımlardan oluşması dansa kendine has bir duruş kazandırmıştır.

Sosyal Dans Türleri

Arjantin Tango

Yavaş tempolu, üç zamanlı bir güney Amerika dansıdır. 20. yüzyıl başlarında Arjantin’de yayılmış ve birinci dünya savaşından sonra da bütün dünyada moda olmuştur.

Sosyal danslar içinde yer alan Arjantin tangosu eşli olarak yapılan bir dans türüdür. Arjantin tangosunda eşlerin, ağırlıklı olarak erkek partnerlerin dansa liderlik etmeleri söz konusudur. Dans sürecinde liderliğe bağlı olarak eşler arasında yöneten ve yönetilen ilişkisi yaşanmaktadır. Bu roller partnerler arasında zaman zaman dansın akışı içerisinde yer değiştirir. Bazen erkek bazen de kadın lider, partnerleri ise yönetilen olur. Müzik ritmi eşliğinde bu rol değişiminin yoğun olarak yaşandığı dans anında sözün kullanılmadığı yerde partnerlerin birbirlerini beden diliyle anlamaları, hissetmeleri ve tamamlamaları önem taşır. Bununla birlikte dans süresince partnerlerin sürekli birbirlerini takip etmeleri birbirlerine odaklanmaları söz konusudur. Bu odaklanma da beraberinde dikkati sürekli kılar.

Salsa

Salsa dansı çiftler halinde veya grupça icra edilir. Günümüzdeki Salsa’ nın dans adımları esas olarak Küba Son’ undan gelmekteyse de Rumba, Abakua, Pachanga, Comparsa gibi diğer Küba danslarından da etkilenmiştir. 1950′ lerde Mambo’ nun modernizasyonu Salsa’ nın oluşumuna önemli bir etkisi olmuştur. Bir ‘serbest stil’ dansı olan Salsa, rutin hareketlere bağlı kalınmaksızın doğaçlama olarak yapılır ve 4/4′ lük zaman diliminde dans edilir. ‘Salsa’ sözcüğü ispanyolca çeşitli baharatların karıştırılmasıyla hazırlanan ‘sos’ anlamına gelmektedir. Salsa’ nın kökenlerinin çeşitliliği ve birçok dans ve müzik stillerden oluşan bir karışım olması isminin anlamını da açıklamaktadır. Zamanla Salsa, Küban Son, Guaguanco, Mambo ve Cha Cha birbirleriyle kaynaşmıştır. Bazı müzisyenler Salsa’ yı Plena, Bomba, Merengue, Cumbia ve Joropo ile Mükemmel şekilde birleştirip geliştirmiştir.

Salsa dansı, Küba’nın “son ve mambo” müzik temeline sahip olmasıyla birlikte Latin Müziğinin Guaracha, Cha-cha, Rumba, Danzon ve Bolero ritimlerine dayanır.

Merengue

Dominik Cumhuriyeti orijinli 2/4′ lük ritimli dans türüdür. Merengue Dominik Cumhuriyeti’ nin başlangıç yıllarından beri var olmuş bir danstır. Haiti’ de benzer bir dansa da Merengue denir. Merengue ismini eker ve yumurtanın beyazından yapılan bir şekerlemeden almıştır. Merengue parlak ve köpüklü karakteriyle, kısa ve eşsiz ritimleriyle bu şekerlemeye benzetilmiştir. Merengue 19. yy.’ da Dominik Cumhuriyeti’ nde çok popüler oldu. Sadece bu ülkede değil, Karayipler ve Güney Amerika’ da da popüler olup dünyaca üne kavuşmuştur. Ve bu sayede dünyaca ünlü Latin Amerikan danslarından biri haline gelmiştir.

Bachata

Dominik Cumhuriyeti’ nin 4/4′ lük ritimli, romantik bir müzik ve dans türüdür. Daha çok gitarın ön planda olduğu Bachata müzikleri, vurmalı çalgılar (Bongo, Maracas, Guiro) ve bas gitar eşliğinde üç veya dört enstrümanla çalınır. Zamanla etkisi kırsaldan şehir ortamına, fakir sınıftan orta ve üst sınıfa kadar yayılmıştır. Şarkı sözleri Blues müziği gibi, hüzünlü ayrılık ve aşk şarkılarıdır. Ancak oldukça hızlı dans edilebilir.

Swing

Swing, 1920’li yılların sonlarına doğru gelişmeye başlamış ve 1940’ların ortalarına kadar da etkisini sürdürmüştür. Bu dönem müzisyenleri müziklerine rahatlık hissi ve çok sıkı olmayan bir ritim anlayışı katmış, sekizlik nota kalıbını kullanmışlardır. Bütün bunlar da ‘swing hissi’ ni karakterize eden önemli unsurlardır. Dönemin eserlerinin çoğu orkestralar tarafından icra edildiğinden swing dönemi aynı zamanda caz orkestralarının ‘altın çağı’ olarak da düşünülebilir. Ritmik yapısından ötürü bu müzik pek çok dansçıyı da kendine çekmiştir.

Rock’n Roll

Adını sallan (rock), yuvarlan (roll) sözcüklerinden alan, dört zamanlı, swing tarzı bir danstır. Bu dans, Rock’n Roll denen müziğiyle birlikte 1950’li yıllarda gençler arasında en çok sevilen dans türüydü. Dansın en bilindik hareketi, erkeğin kadını havaya doğru atıp sonra tekrar yakalamasıdır. Dansta akrobatik hareketler kullanılır. Günümüzde daha çok gösteri amacıyla sergilenen bir yarışma dansı haline gelmiştir. ABD’de ortaya çıkan dans 1945 sonrası Avrupa’da da kendine yer bulmuştur.