Dali – Yanan Zürafa Tablosu

(0 oy) 0/5 49
Yorum Yaz


Dali – Yanan Zürafa Tablosu yaratmadan önce genç psikiyatrist Jacques Lacan paranoya üstünde çalışmaktadır. Dali’yi ziyaret eder ve iki yıl sonra kişilikle ilişkileri bakımından Lacan’ın paranoyak psikoz adlı tezi yayımlandığında Dali’nin sezgileri doğrulanır. Dali bu bilimsel destekten güç alarak paranoyak imgeye, eski düşmanlarına yani düşten yadsıttıklarına somut bir akıldışılık kazandırır. Dali paranoyak deneyimi bir “paranoyak-eleştirel yöntem”e dönüştürme tehlikesine karşın, bu somut akıldışılık kavramıyla, kesin olarak “akıldışının feth”ine girişir. Paranoyak eleştirel yöntem Andre Breton’un uydurduğu bir sözdür ve tam bir Manyerist resim etiketine dönüşü.

Yanan Zürafa Tablosunun Anlamı

Bu çalışmada bütün bedenler başkaldırmıştır. İnsanların kalçaları, dirsekleri ve dizleri uzar, kafataslarına dönüşür. Kemikler, sırtlarında gerçek dışı dikleşmiş göğüsler bulunan kadınların elbiseleri altından belli olur. Varlıklarla nesneler arasındaki sınırlar ortadan kalkar. Eser, perspektifi küçülterek gösterip Rönesans dönemini vurgulamaktadır. Resme bakıldığında, ortadaki figür ve yanlardaki nesneleri bütünleştirdiğimizde bir üçgen oluşmaktadır. Bu yöntem Da Vinci resimlerini hatırlatmaktadır, fakat renk açısından, eserin Barok dönemin ışık ve renklerini anımsattığı söylenebilir. Öndeki figürde renkleri daha açık kullanarak esas vurguyu belirtilmiştir. Eserde, nesnelerin biçimi normal insan bedeninden daha uzun gösterilmiş, kullanılan doku ve fırça izleri ise empresyonist akımı anımsatmaktadır.