Çizgilerin Anlamı

(30 oy) 4/5 6239
Yorum Yaz


Çizgiler Nasıl Ortaya Çıktı?

Anlam, anlatım ve kapsam yönünden tümüyle doğanın geometrisine bağlı olduğu düşünülen şekillendirilmiş semboller, mağara duvarlarında çizilen resimlerde kendini gösterdi. Zaman içinde, bu semboller yazının icat edilmediği veya okuma yazmanın pek yaygın olmadığı değişik evrelerde ve uygarlıkların kültürlerinde, aynen veya temelde yatan amaca bağlı kalarak, bazen biraz stilize edilerek, mitolojik inançların doğrultusundaki olguların tanıtımı ve özellikle dinlerin eğitim ve öğretiminde bir araç olarak kullanılmışlardır.

İnsan, simgeleştirici yetisiyle bilinçsiz olarak nesne ve biçimleri sembollere dönüştürür (bu sırada onları büyük psikolojik önemle yüklemiş olur), bunları da gerek tapınma biçiminde (din) gerekse görsel sanatlarda dışa vurur. Tarih öncesi cağlara kadar uzandığında din ve sanatın karşılaştırmalı tarihi, atalarımızın kendileri için anlamlı simgeler bıraktıklarının kanıtlarıdır.

Nokta Ne Anlama Gelir

Nokta, hacim soyutluğunun limit durumunu, merkezi ve bir şeyin kaynağını belirtir. Tüm boyutsal gelişmeler noktadan sonra başlarlar. Nokta başlamanın olduğu kadar, bir şeyin bitimini de işaret ettiğinden, Yaratıcı’nın da simgesi olarak kullanılmıştır.

Çizgiler Ne Anlama Gelir

Bir çizgi ne kadar soyut olursa olsun, etkisini mutlaka doğadan ve insanların ruhsal davranışlarından aldığı ve bu nedenle, psikolojik açıdan bazı anlatımlara sahip olduğu varsayılmaktadır. Nitekim, antik çağlarda olduğu gibi, günümüzün de gerek mimari yapıtlar, gerekse resim ve diğer süsleme sanatında kullanıla gelmekte olan düzenler, o sanatçının kalbinden ve kafasından geçenleri yansıtmaktadır ve bir dinamizmi, yaşantı tarzını veya bir amacı sembolize edebilmek amacıyla kullanılırlar.

Düz- Yatık Çizgiler Ne Anlama Gelir

Bulunduğu düzende statik bir etki yaratır, esneksizlik, sükunet, sessizlik, istirahat, iç huzuru ve rahatlık gibi genel anlamda, durgunluğu yansıtır. Düz çizgi, algılanması bakımından her noktasında kesintisiz bir şekilde devam etmeyi gerektirmez.

Eğik- Köşeli Çizgiler Ne Anlama Gelir

Eğik çizgiler, düz çizgilerin aksine hareketlik ve hamle yargısını yansıtırlar. Ayrıca, sol alttan başlayıp sağ üste doğru devam eden bir çizgi yükseliş ve sol üstten başlayıp sağ alt köşeye gelen çizgi ise düşüşü yansıtır. Piet Mondrian’a göre, eğriilerin doğayla daha uyumlu olmalarına rağmen düz çizgi eğrilerin geliştirilmiş halidir.

İç Bükey Çizgiler Ne Anlama Gelir

İç bükey, yorgunluk ve biraz da tembellik hislerini yansıtmaktadır.

Dış Bükey Çizgiler Ne Anlama Gelir

Dış bükey, azim, kararlılık, dayanıklılık ve direnmeyi temsil etmektedir.

Hafif Dalgalı Çizgiler Ne Anlama Gelir

Hafif dalgalı çizgiler, şefkat, yumuşaklık, hoşgörü, zarafeti vurgulayıp ve biraz da kadınımsı bir duygu vermektedir.

Derin Dalgalı Çizgiler Ne Anlama Gelir

Derin dalgalı çizgiler, kuvvet, heyecan ve kaprisli davranışları sembolize edip meandros motifinde olduğu gibi siniozit kıvrımlarıyla kaprisli bir kadının hareketlerini yansıtmaktadır.

Stilize Dalgalı Çizgiler Ne Anlama Gelir

Bu tip çizgiler, zarafet ve incelik hissini vurgulamaktadır.

Kırık Köşeli Çizgiler Ne Anlama Gelir

Kırık köşeli çizgiler, daha belirgin bir enerjiye sahip olup daha cesur ve atılgan bir dişilik hissi yaratmaktadır.

Zikzak Çizgiler Ne Anlama Gelir

Zikzak çizgiler ise, dalgalı çizgilerin aksine, enerjik atılımlar, katı ve sert sayılan davranışlar ve erkeksi görünümleri vurgulamaktadır.

İslam dini mimarisi genellikle yapıtların iç dekorasyonunda, katı bir görünüm veren düz ve kırık çizgilerden kaçınmış, bunun yerine, hafif dalgalı ve stilize dalgalı çizgileri tercih etmiştir.