Cinsel ilişki zamanları

(5 oy) 5/5 2100
Yorum Yaz


Gelecekte cereyan edecek “melhame” niteliğindeki olayları, kendine has metodlarla haber veren eserlere “melhame” denilmektedir. Türklerde melhame faydalı bir metot olarak görülmüş ve gündelik hayata dair birçok husus yer almaktadır. Enteresan olan cinsel ilişkiye ilişkin melhamelerin de bulunuyor olmasıdır. Sevgili burclar.net okurları bu yazımız cinsel ilişkinin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin melhame olacak.

Bazı âlimlere göre Allah evreni pazar günü yaratmıştır. O nedenle pazar günü bina yapmaya başlayanların işi kolay ve rahat olur. Ay ve güneş pazartesi günü yaratılmıştır ve bunlar birçok yerleri dolaşmaktadırlar. O sebeple pazartesi sefere çıkanın işi rast gider. Bütün hayvanlar sah günü yaratılmıştır ve onları kesmek, onların kanlarını akıtmak bize helal kılınmıştır. O bakımdan bu gün hacamat yaptırmak hayırlıdır. Denizler ve nehirler çarşamba günü halk edilmiştir ve onların suyunu içmek bize mübah kılınmıştır. O sebeple bu gün içilen çeşitli şerbetler, türlü hastalıklara şifa olur. Cennet cehennem ve ateşle ışık perşembe günü yaratılmıştır. Herkes cehennemden kaçmak ve cennete girmek istemektedir. O nedenle dileği olan bu günde dileğini istemelidir. Allah Adem’le Havva’yı cuma günü yaratmış ve onlar bu gün nikahlanmışlardır. Buna göre cuma gününde nikah kıymak çok iyi ve uğurludur.

Dünyadaki lezzetli birkaç şeyden birisi de cinsel ilişkidir. Bunun zevkini alabilmek için hallerini de bilmek gerekir. Dünyaya nice peygamberler gelmiştir. Fakat onlar bu işi nefisleri için yapmamışlardır. Onların ne için yaptığım sen bilirsin. Bunlar nikah yapmasalardı, “fenkihü” emrini duymasalardı onlardan dünyaya çocuk gelmezdi ve dünya düzen bulamazdı.

Cinsel ilişki zamanları

Her ayın başında, ortasında ve sonunda cinsel ilişkiye girilmemelidir. Zira bu günlerde yapılan ilişkiden bir çocuk doğarsa o çocuk ya saralı sefih olur veya vurgun. Pazar ve çarşamba günleri de ilişkiden kaçınmak gerekir. Çünkü bu günlerde yapılan ilişkiden doğacak çocuk, sert tabiatlı, vurucu, kırıcı, öldürücü ve bahtsız olur. Büyük bayram gecelerinde de cinsel ilişkiye girmemek gerekir. Bu günlerin ilişkisinden doğacak çocuk insanları aşağılayıcı ve anne babasını azarlayıcı olur. Küçük bayram gecelerinde de cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır çünkü doğacak çocuk altı parmaklı ve sinirli olur. Cinsel ilişki (cima)’de bulununca erkek, kadının silindiğiyle silinmemelidir zira aralarına nifak girer. Cima sırasında erkek kız kardeş veya anne gibi kendi soyundan birini ve baldızını aklına getirmemelidir. Aksi takdirde o ilişkiden doğacak çocuk, yalancı, fitne çıkaran ve büyücü olur. Cima sırasında konuşulmamalıdır da yoksa doğacak çocuk ya peltek ya da lal olur. Ezan ve kamet arasında cima yapılırsa doğacak çocuk ya riyakâr, kibirli ya da insanlara zarar verici olur. Erkek ihtilam olduktan sonra tekrar cima ederse doğacak çocuk, yaramaz ve cimri olup kimseye hiçbir şey vermez. Çadır altında cima edilirse doğacak çocuk münafık ve iki yüzlü olur. Sıcak yerlerde cima edilirse doğacak çocuk kel olur. Küçük bir çocuğun yanında cima edilirse ve o da bakarsa doğacak çocuk edepsiz olur. Mescid içinde, üstünde veya yakınında, ekin tarlasında cima yapılırsa doğacak çocuk günahkar, fâsık ve lanetlik birisi olur. Ağaç altında cinsel ilişkide bulunulursa doğacak çocuk zâlim, sert ve şirret birisi olur. Sefer gecelerinde cinsel ilişkide bulunulursa doğacak çocuk lüzumsuz yere çok para harcar. Aya veya güneşe karşı yapılan cimadan çocuk doğarsa o, yürümez ve hiçbir şey ona doğru gelmez, çok zahmet çeker. Cinsel ilişki sırasında kadının avret mahalline bakılmamalıdır zira doğacak çocuk ya esmer, ya şaşı ya da gözü kıypık olur. Kadın âdet gününde iken de cinsel ilişkide bulunulmamalıdır yoksa doğacak çocuk, ya cüzzamlı, ya saralı ya da sefih olur. Ayakta cimâ yapılırsa çocuk, sürekli yatağım ıslatır. Cinsel ilişki sırasında kadın öpülürse doğacak çocuk, sağır olur. Yine cinsel ilişki sırasında bir başka kadın akla getirilirse çocuk, sebatsız ve aşüfte olur. Pazartesi gecesi cinsel ilişkide bulunulursa doğacak çocuk hafız olur. Salı gecesi yapılan cinsel ilişkiden doğacak çocuk, her zaman rahatlık ve ferahlık içerisinde olan, alçak gönüllü, merhametli, cömert ve mübarek bir kişi olur. Perşembe günü öğleden sonra cinsel ilişkide bulunulursa ve bu ilişkiden bir çocuk dünyaya gelirse o çocuk akıllı, âlim, becerikli ve filozof olup şeytan ve cinler ona dokunamaz. Perşembe gecesi yapılan cimadan bir çocuk doğarsa o, zühd ve takva sahibi olur. Cuma günü yapılan cimadan doğacak çocuk, yumuşak tabiatlı, bahtı açık olup dünyadan şehit olarak ayrılır. Cuma gecesi yapılan cinsel ilişkiden çocuk doğarsa o, samimi bir mümin, güzel yüzlü, şefkatli ve takva sahibi olur.

Kadınlarla hayz ve nifas zamanlan geçtikten sonra beraber olunmalıdır. Onlarla öpüşerek, kucaklaşarak ve oynaşarak beraber olmak iyidir. Cinsel ilişkinin fazlası da hiç yapılmaması da zararlıdır. Cinsel ilişkiden sonra bir müddet uyumak iyidir; guslü de ihmal etmemek gerekir.(Şeref boyraz-dt)