Burçların Karakterimize Etkisi Nasıl Oluyor?

(5 oy) 4/5 3668
Yorum Yaz


Burçların karakter ve davranışlarımız üzerindeki etkileri sanıldığından daha büyük ve önemlidir. Dünya ve evren sayısız katmanlardan oluşan enerji kütlelerinden oluşmaktadır. Bu enerji kütleleri sürekli bir titreşim ve dalga salınımı halindedir. İşte bu sistem içinde bulunan ve sayısız yıldız kümelerinden oluşan burç sistemi de etrafına sürekli titreşim ve dalga yollamaktadır. Bu nedenle de burçlar ve karakter ilişkisi yadsınamaz bir gerçek olmuştur.

Burçlardan Günlük Hayatımız Üzerindeki Etkisi Nasıl?

Evrenden yeryüzüne ulaşan kozmik dalgalar beynimizle iletişime geçerek ruh halimizi ve davranışlarımızı olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Bu etkiye maruz kalan insanların ruh hali ve davranışları ait olduğu burç sisteminin yaydığı dalgalara ve titreşimlere göre değişmektedir.

Burçlar En Çok Hangi Davranışlarımızı, Nasıl Etkiliyor?

Vücudumuzda burç sistemlerinden ve yaydığı dalgalardan en çok etkilenen yer ve organ beyindir. Beyinde bulunan, duygu ve düşüncelerimize şekil veren prefrontal korteks bu etkinin çekim merkezidir.

Prefrontal korteksin; dikkatin devamlılığı, planlama, muhakeme etme ve ahlaki yargı, dürtü kontrolü, organizasyon, kişinin kendini izlemesi ve özeleştiri, etkin problem çözme yeteneği, eleştirel analitik düşünme yeteneği, geleceği planlama, deneyim ve hatalardan ders çıkarma, duyguları tanıma ve yaşayabilme ve kısa süreli bellek gibi görevleri de vardır. İşte tüm bu özellikler insanın kişiliğin gelişmesinden ve ortaya çıkmasında çok büyük rol oynarlar. Kısaca burç sistemlerinden gelen dalgalara ve titreşimlere maruz kalan beyin ve prefrontal korteks karakterimizi de etkilemektedir.

Yapılan çalışmalarda elde edilen ilginç bir veri ise burçların bitiş ve başlangıç dönemlerinde doğan kişiler o burcun sisteminden daha az etkilemesidir. Bu nedenle bu kişiler ait oldukları burçların özelliklerini daha az taşır ve diğer burç sistemlerinden etkilenebilirler.