Burç

(15 oy) 5/5 1159
Yorum Yaz


Gök kubbede sıralanmış 12 takımyıldızına verilmiş astronomik isim Burç tur.  Batı astrolojisiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan Astronomi, mevsimleri esas alarak inceleme yapmak yerine bir annenin çocuğunu doğurduğu, bebeğin ilk nefesini ciğerlerine çektiği anda gök cisimlerinin aldığı konumlara göre çıkartılan Yıldız haritalarını inceler. Astrolojinin esas inceleme alanı, gökyüzündeki nesneler ile insanlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu incelemektir, ancak maalesef bilim dalı olarak kabul edilmez. Takımyıldızlarını, yıldızları, göksel bütün nesneleri inceleyen bilin dalı ise Gök bilimi’dir. Takımyıldızlarını incelemek geleneği gerek karakter analizleriyle gerekse de data sistemleriyle kendini ön plana çıkarmış Hint Astrolojisinde de kullanılır. Batı Astrolojisi Vedik Astrolojisinden 23,5 derece farkla ayrılır. Bu farka yol açan kayma Ayanamsa olarak bilinir. Takımyıldızları ve Astronomi arasındaki ilişki yadsınamaz.

Burç kelimesini Türkçeye kazandıran Arapça dilidir. Burç kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Kale duvarlarından yüksek, yuvarlak, dört köşeli veya daha fazla köşeli kale çıkıntısı” açıklamasının karşısında yer alır.

Ayrıca Burç kelimesi, Kuran-ı Kerim’de de karşımıza çıkar. İniş sırasına göre 27. Sureye Burç denir. Resmi olarak kabul edilen sure sayısı ise 85’tir. Bu sure “Ant olsun o Burçlarla dolu göğe” diyerek başlar.

Astrolojide Burçlar Ateş, Toprak, Su ve Ateş olmak üzere dört farklı gruba ayrılmıştır. Bu grupların her biri üçer Burç bulundurur. Kişinin temel karakter özelliklerini bilmek için hangi gruba ait olduğunu bilmek önemlidir

  • Ateş Burçları: Koç Burcu, Aslan Burcu ve Yay Burcu’dur.
  • Toprak Burçları: Boğa Burcu, Başak Burcu ve Oğlak Burcu’dur.
  • Su Burçları: Yengeç Burcu, Akrep Burcu ve Balık Burcu’dur.
  • Hava Burçları: İkizler Burcu, Terazi Burcu ve Kova Burcu’dur.