Britanyalı kelt rahipleri: Druidler

(0 oy) 0/5 121
Yorum Yaz


Antik Kelt rahipleri için kullanılan Druid kelimesi, İrlanda dilinde meşe anlamına gelen “dair” ve bilge, usta anlamlarına gelen “ai” kelimelerinin birleşiminden oluştuğuna inanılan “Draoi” kelimesinden gelmektedir. Druidler’in ve öğretilerinin kökeni, ilk olarak nerede ortaya çıktıkları konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bazıları onları Pythagoras’ın öğrencileri, bazıları da Budistler’le benzer olduklarını düşünmüş; öğretilerinin çıktığı yer konusunda Fenike, Kaldonia ya da Hindistan gibi yerler gösterilmiştir. Caesar ise, bu öğretinin ilk olarak Britanya’da ortaya çıktığını ve daha sonra Gallia’ya geçtiğini söyler. Nitekim Druidizm’in Britanya kökenli olduğu ve diğer Avrupa ülkelerine de buradan yayıldığı antik yazarlar tarafından genelde kabul edilen bir görüştür.

 

Druid inancı

Druidler Beal adında, güneşle temsil edilen üstün bir gücün var olduğuna, diğer tanrıların ve hatta görülebilen her şeyin bu ulu tanrıdan çıktığına inanırlardı. Yeryüzünde yüce, majestik olan her şeyin bu tanrıyla ilişkili olduğunu düşünmeleri dolayısıyla da güneş, ay, yıldızlar, deniz, dağ gibi kutsallaştırdıkları birçok şeyi tanrı olarak görürler ve onlara ibadet ederlerdi. Tüm dini işlerin sorumluluğunu elinde tutan bu rahipler, aynı zamanda öğretmen, doktor, avukat, kâhin, filozof, şair gibi birçok alanda uzmanlaşmış bilge kişilerdi.

Druid gizliliği ve sınıfı

Druidler’in öğretilerini yazıya geçirmeleri ya da kendilerinden olmayanlarla paylaşmaları kesinlikle yasaktı. Sadece sözel olarak aktarılan ve bir hayli uzun olan bu bilgileri ezberler ve hafızalarında muhafaza ederlerdi. Dolayısıyla eğitimler oldukça uzun ve zorlu bir süreci beraberinde getiriyordu. Ancak askerlikten ve vergi ödemekten muaf olmaları gibi sahip oldukları birçok ayrıcalık gençlerin ki bunlar genelde soylu ailelerin çocukları olurdu, onlardan eğitim almak için oldukça hevesli olmasına neden oluyordu. Toplum içinde hayli saygın ve etkili bir konuma sahip olan Druidler, aynı zamanda kralın danışmanlığını da yapardı ve çoğu zaman kraldan bile önce gelirdi. Caesar da Druidler’in Gallia’da en önemli iki sınıftan birini oluşturduğunu söylemektedir.

Druidler hiyerarşisi

Druidler kendi içinde üç gruba ayrılırlardı. Muhtemelen Derwydd olarak adlandırılan ilk gruptakiler, üstün bilgileriyle öne çıkan filozoflardı. Bunlar devlet ve rahiplik mekanizmalarını yönetmek, korulardaki gizli ritüellere başkanlık etmek gibi önemli görevlere sahipti. Bardd olarak adlandırılan ikinci gruptakiler bayramlarda, ritüellerde kısacası tüm önemli durumlarda kutsal ilahileri, şiir ya da şarkıları söylemekle yükümlü ozanlardı. Üçüncü grupta ise, Ovades ya da Ovydd adında, Druidler’in gözetimi altında, henüz eğitim aşamasında olan acemiler bulunmaktaydı.

Druidler’in yanı sıra Druidess adında, yine kendi içinde üç gruba ayrılan rahibelerin varlığı da söz konusudur. Bu kişiler için ‘kadın Druid’ anlamına gelen İrlandaca ban- drui (ban-dree) kelimesi kullanılırdı. İnsanlar tarafından büyük saygı duyulan ve birçok konuda danışılan birinci gruptakiler kehanette bulunma, hastaları iyileştirme ya da kendilerini istedikleri şekle sokabilme gibi yetilere sahiplerdi ve bunlar için bakirelik şartı vardı. İkinci grup, arada kocalarıyla yaşamalarına müsaade edilen evli kadınlardan oluşmaktaydı ve bunlar genelde dini görevlerde erkek Druidler’e yardım ederlerdi. Üçüncü grup ve en alt seviyedekiler ise kurban tapınakları ile ilgili çeşitli işleri yürütürdü.

Farklı görevlerle kategorize edilmiş Druid ve Druidessler’den oluşan bu topluluğun en başında ise, en seçkin Druidler tarafından oy birliğiyle seçilmiş, Arch-Druid olarak adlandırılan bir önder bulunmaktaydı.  Druidler her yıl belli bir tarihte Carnutes’te bulunan kutsal bir yerde toplanır ve burada, karar için onlara getirilen birçok olayın çözümüne dair görüşmeler yaparlardı. Kişilere verilen en ağır ceza kurban kesme eyleminden men edilmeleri idi. Çünkü bu önemli ritüelden uzaklaştırılmaları demek aynı zamanda toplum tarafından dışlanmaları ve kanun kaçağı muamelesi görmeleri demekti.(H.Susamcı-YLT)