Beş köşeli yıldız – pentagram anlamı

(0 oy) 0/5 349
Yorum Yaz


Beşgenin Yunan Mitolojisinde, Asklepios’in kızı olan sağlık Tanrıçası Hijyen’in işaretlerinden biriydi. Hijyen, hijyenik, sağlık bilgisi, sağlıklılık demektir. Beşgen, birbirlerini tamamlayan bir gücü ifade ettiğinden, ABD’nin Vaşington kentindeki askeri yönetim merkezine Pentagon denilmektedir. Yazımız işte Beş köşeli yıldız – pentagram anlamı üzerine:

Ters dönmüş pentagram kötü bir sembol ya da Hristiyanlık’taki Şeytanı’ı temsil eden bir sembol değildir. Aynı şekilde ters pentagrama da pek çok farklı yerde rastlamak mümkündür ve hiç bir sembol mutlak bir şekilde iyi ya da kötü değildir. Ona anlam katan, kimin kullandığı ve onun nasıl görmek istediğidir.

Ortaçağın ünlü kimyager ve tıp doktorlardan biri olan İsviçreli Pracelse’ye göre, beşgen sembolik işaretlerin en güçlü ve anlamlı olanlarından biridir. Bu nedenle beşgen figürler sihirbazların yeteneklerini göstermek için kullandıkları bir araç olmuştur. Ezoterik bir yapılanma olan Mason geleneğine göre beş köşeli yıldız “alev yanan yıldız” ile isimlendirilmekte ve deha amblemi olarak kullanmaktadır.

Beşgen aynı zamanda, antik çağ filozof ve matematikçilerinden Pisagor (MO 6.yüzyıl) ile çağdaşları için de en gözde ve saygın bir amblem olmuştur; zira bu insanlar birbirlerine Yazdıkları mektuplara selam anlamına gelen bir beşgen çizmekteydiler.

Yıldıza, Babil’de, Eski Mısır’da ve Hinduizm’de çok önem verilmiş olmakla birlikte, pek çok gelenekte kullanılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağında kullanılması gibi birçok bayrakta da yer almış bir semboldür. Yıldızlar ifade etmede en sık kullanılan iki genel biçimden biridir.

5 sayısının simgesi olan pentagram;

Pisagorun öğrencileri tarafından kötü ruhlara karşı kullanılıyordu. 5 sayısı ve pentagram kişinin kötü ruhlara üstün gelmesinde yardımcı oluyordu. Pentagramın birçok ezoterik yorumu vardır. Beş köşeli yıldızın dört köşesi, eski öğretiye göre dört ana elementi, hava, su, ateş ve toprağı sembolize etmektedir. Beşinci köşe ise, bir görüşe göre, beşinci elementi, Tanrının rahmeti veya yaratıcı gücüdür. Başka bir yoruma göre ise, yıldızların beşinci köşesi insanı temsil eder.