Bahailik ve 9 köşeli yıldız

(0 oy) 0/5 159
Yorum Yaz


Bahailik 19. Yüzyılda İran’da Mehdi İnancının uzantısı olarak doğan bir dindir. Bahailik İran’da ortaya çıkan bir dindir ve ortaya çıkışında İran toplumunun içinde bulunduğu sosyal ve kültürel şartların önemli bir yeri vardır. 19. yüzyılın başlarında İran’da kurtarıcının beklendiği bir dönemdir. İran’da idarenin son derece baskıcı bir yönetim anlayışı içinde olan Qajar Hükümeti ve kitlelerin ekonomik olarak giderek ezilmesi gibi hususlar, insanların kendilerini adalete kavuşturacak bir kurtarıcı beklemesine neden olmuştur. İran hükümeti ülkedeki iç ve dış karışıklıklara bir çözüm getirememiştir. Halk ülkedeki huzursuzluktan oldukça rahatsız olmuştur. Hükümetin ülkede tam olarak otorite kuramaması ulemanın halk üzerindeki etkisinin artmasına sebep olmuştur. Bu sebepler doğrultusunda Bahailik kendisine taraftar bulmakta zorlanmamıştır. Irkçılık, sınıfçılık ve dini grup taassuplarının hakim olduğu bir dönemde renkleri, ırkları ve dinleri ne olursa olsun bütün insanların bir olduğu iddiasıyla ortaya çıkan Bahailiğin dikkatleri üzerine toplaması normal sayılabilir. Bahaullah olarak bilinen Mirza Hüseyin Ali, 1863 yılında Bağdat’ta sürgündeyken peygamberliğini ilan etmiştir. Daha sonra Bahaullah ve ailesinin ve beraberindeki inananlarının o tarihte Osmanlı Toprağı olan Akka Kalesine (bugün İsrail’de Akdeniz kıyısında) sürgün edilmesi ve orada vefatına kadar yaşamaya devam etmesi sonrasında Akka’nın hemen yanındaki Hayfa şehri, Bahai Dünya Merkezi’nin yeri oldu.

Bahailik ve dokuz köşeli yıldız

Bahai tapınakları, her dinden kimsenin sessiz olmak koşuluyla bildikleri şekilde ibadet edebilecekleri mekanlardır. Şimdiye dek her kıtada bir tane olacak şekilde yedi tapınak inşa edilmiştir. Bu tapınakların ortak özeliği, bir kubbelerinin ve dokuz girişlerinin olmasıdır. Bu dokuz giriş dünyada dokuz dinin var olduğuna ilişkin Bahai inancını yansıtır. Bu nedenle Bahailer için önemli olan dokuz sayısını Bahailiğin sembolü olarak bilinen dokuz köşeli yıldız formunda görmek de mümkündür.