Yaşamı Yöneten Gezegenler

(2 oy) 4/5 1256
Yorum Yaz


Yaşamı yöneten gezegenler incelendiğinde çok farklı gözlemler yapılabilmektedir. Astroloji Biliminin ulaşmış olduğu sonuçlara göre, bireyler doğdukları andan itibaren Ay’ın etkisini üzerlerinde hissetmeye başlarlar. Astroloji biliminde Ay, anne karnından itibaren kurduğumuz bağ, beslenme, içgüdüler ve bilinçaltı davranışlar şeklinde nitelendirilir. Yaşamın ilk dört ya arası Ay tarafından yönetilir. Ay’ın doğum haritasındaki burç ve diğer gezegenlerle olan ilişkileri bu yaş aralığını nasıl geçirdiğinizi ya da nasıl geçireceğinizi, annenin fiziksel ve psikolojik durumu, gelişim süreciniz gibi bilgiler hakkında fikir sahibi olmak adına yardımcı olur.

4-14 yaş aralığında etkili olan gezegen Merkür’dür. Merkür astrolojide bilim, eğitim, öğrenme, merak, araştırma ve iletişim yeteneği gibi konuları sembolize eder. Bu yaş aralığında yaşamınızda geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında ipuçları edinilmesine dair yardımcı olur. İçinde bulunduğunuz çevresel şartlar, ne gibi olayların yaşandığı, konusunda aydınlatıcı bir kaynaktır. Zihinsel gelişim üzerinde de etkilidir. İlk kişisel yeteneklerin keşfedildiği zaman aralığına işaret eder. Merkür aynı zamanda burcun, sayısal yeteneği ve sosyal yeteneği ile ilgili ayrıtın yapılmasında teşhis edici bir nitelik taşır. Dahası beceri ve nitelikleri analiz etmede önemli bir vasıta rolündedir. Fikirsel gelişim yine Merkür’ün ışığı vasıtasıyla aydınlatılmaktadır.

14-22 Yaş arasını ise Venüs yönetmektedir. Venüs Astroloji Biliminde zevk, haz, tat, temel içgüdüler, eğlence, cinsel eğilimler, cinsellik gelişimi,  özel hayatının kurulu olduğu temel ilkeleri, yaşam felsefesini, tavır ve davranış ve tutumları, aşkı ve bireysel yaşamı sembolize eder. Ergenlik dönemi hakkında edinilen bilgiler yine Venüs aracılığı ile ulaşılan bilgilerdir. Venüs’ün doğum haritasındaki yeri ve diğer gezegenlerle olan ilişkisi, mutlu bir ergenlik geçirip geçirilmediği, ilk cinsel deneyim, zevkler, hoşlanılan insan tipleri ve haz kriterleri gibi konuların temelinin atıldığı dönem olarak Venüs’ün aydınlattığı dönemler olarak gösterilmektedir.

Astroloji Bilimi 23-41 yaş aralığının Güneş tarafından yönetildiğini öne sürer. Güneş, astrolojide kişilik, bireysellik, kariyerin başlangıç noktası, başarı konusu, hemcinslerle olan ilişki, ifade biçimi, ifade yöntemleri, özgüven ve farkındalık gibi konuların tespit edilmesi ve aydınlatılması rolünü üstlenmiştir. Güneşin doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içerisinde bulunduğu burcun, diğer gezegenlerle kuruduğu ilişkiler ve bağlı kaldığı etkileşimler 23-41 yaş aralığının niteliği, nasıl geçirildiği ve içeriği hakkında, geçmişe şimdiye ve geleceğe dair bilgiler verir.

Orta yaş dönemi olarak bilinen 42-56 yaş aralığını ise Astroloji’ye göre Mars yönetmektedir. Kriz, savaş, strateji belirleme, sahip olma, sonuca ulaşma ve savunma gibi konular sembolize eden Mars’tır. Kişinin hayattan istediklerini alıp alamadığı, kriz yönetimi konusunda nasıl bir yol izlediği, sorunlarla başa çıkıp çıkamadığı, koyduğu hedeflere ulaşırlığının olup olmadığı, sahip olduklarına verdiği değer gibi konular, Marsın konumuna göre değerlendirilir. Yaşamın en mücadeleci dönemine işaret eder ve bu konunun nasıl sonuçlanacağı, Mars hareketleri gözlemlenerek öngörülebilir. Mars’ın doğum haritasında bulunduğu burç, diğer gezegenlerle olan ilişki ve etkileşimler konusunda sorulara cevap verebilir.

57-68 yaş aralığında ise Jüpiter bireyin yaşamında etkin bir rol üstlenir. Olgunluk, bilgelik, felsefe, inanç, sağduyu, saygınlık, bolluk ve bereket gibi konular Jüpiter ışığında aydınlatılır. Kişinin bu yaş aralığını nasıl geçirdiği, geçmiş dönemlerin şu an ki dönemine neler kattığı, geçmişte neler öğrendiği ve şimdiki yaş aralığında bu bilgileri nasıl kullandığı, düşünce ve inanç sistemi gibi konular Astroloji’ye göre Jüpiter’in konumu incelenerek gözlemlenir.

69 Yaş ve sonrasını ise Astroloji Bilimine göre Satürn yönetmektedir. Nasıl bir yaşlılık dönemi geçirileceğiniz, yaşamın son evresinin nasıl şekilleneceği, bu evrenin kişilik üzerine nasıl bir etkide bulunacağını, çevrenin bu döneme karşı göstereceği tepkiler ve sergileyecekleri tutumları ve ölüm şekli gibi konular Satürn hareketlerine bakılarak gözlemlenmektedir. Bu bilgilere doğum haritasında Satürn’ün bulunduğu burç ve diğer gezegenlerle olan etkileşimi gibi kaynaklara bakılarak ulaşılmaktadır.