Yahudi Astrolojisi

(8 oy) 5/5 5364
4 Yorum


Yakup peygamberin çocuklarından oluşan 12 Yahudi kabilesi aslında köklerini Yahudi inancından alan on iki farklı ruh haline de sahiptir. Bu kökler aynı zamanda yılın oniki ayına denk gelen oniki ayrı burcu ve oniki ayrı harfi ve görme, düşünme, kızma ve konuşma gibi oniki ayrı ruh halini de simgelemektedir. Aslında herhangi bir anı sadeleştirme imkanımız vardır. Fakat kabala belirli nitelikler ile çalışılması daha hayırlı olan özel anları tanımlamaktadır. Örneğin Yahudi bayramları sadece tarihi bir olayı anmak anlamına gelmez bilakis bir güneşe ait bir takım güç ve enerjilerin de sonucudur. Örneğin Nisan ayında yer alan hamursuz bayramı iletişim gücünün maksimuma erişmesiyle sonuçlanmaktadır.

Yahudi astrolojisine göre burçlar ve özellikleri şu şekildedir

 • Nisan (Koç Burcu): Yahudi astrolojisinin birinci ayıdır. Hei (h) harfi ile yönetilir. İnsan olmanın diğer canlılardan farkının konuşmak olduğunu vurgular. “Düzgün konuşmak” ruhsal gelişim için birincildir. Bu ay hamursuz bayramı kutlanır. Hamursuz bayramında yemek yerken yüksek bir amaç için konuşmanın gücü kullanılır.  Bu ayın kabilesi Yehudadır.  Kutsal tapınaklara kurban edilen canlı kuzudur.
 • İyar (Koç Burcu): Iyar Yahudi astrolojisine göre tevrata ulaşacağımız “ilk olgunluğumuzu”  yaşadığımız ay olan Sivan ile  yeniden doğuşumuz Nisan arasındaki aydır. Bu duruma uygun olarak vav (v) harfi ile simgelenir. Vav harfi gerçeğin düz çizgisini simgelemektedir. Koç burcu kişiselliği ve inanca inatla bağlılığı temsil etmektedir. Bunu olgunluk için ön koşul olarak koyar. Dolayısıyla iyar ayı düşüncede düzgünlüğün ayıdır. Bu ayın kabilesi İssakar’dır.
 • Sivan (İkizler Burcu): Tevrata ulaşmak için onun yolunda doğru hareket etmenin ayıdır. Tevrat kötülükle yüzleşmek için bir silahtır. Bu ay silah anlamına gelen zain (z) harfi ile yönetilir. Bu ay içerisinde şavuot bayramı kutlanmaktadır. Tevrat yolunda yürümek Zebulun kabilesiyle simgelenmiştir. Zebulun ticaret uğraşmıştır ve İssakar kabilesini sürekli finanse etmiştir. Bu nedenle İssakar kabilesi kendisini Tevrat çalışmalarına adamıştır.
 • Tamuz (Yengeç Burcu): Bu ay korkuyu simgeleyen jet (j) harfi ile yönetilmektedir. Yengeç koşmak ve gizlenmek için yaratılmış pasif bir varlıktır. Bu ayın kabilesi Reuben’dir. Doğru bakış ile vizyonun gelişmesi ve bu nedenle korkulardan kurtulmak gerektiği düşünülür.
 • Av (Aslan Burcu): Doğru duymayı geliştirmenin ayıdır. Bu ayın kabilesi olan Şimon dinlemek kelimesinden türetilmiştir. Bu ayın dokuzunda aslanlar tarafından tapınakların yıkılmasının acısı vardır. Bu nedenle bataklık gibi olumsuz bir anlamı da olan tet (t) harfi ile yönetilmektedir.
 • Elul (Başak Burcu): Eylül ayı doğru davranmanın ayıdır. Dengeyi sağlamaya çalışırlar  ve ruhen bayramlara hazırlanılır. Bu ay lud (i) harfi ile yönetilir ve el anlamına gelir. Bu ayın kabilesi gad’dır. Gad kabilesi yay ve oklara sahip savaşçı bir kabiledir ve İsrail topraklarını fethetmek ve kötülükten korunmak için savaşmışlardır.
 • Tişri (Terazi Burcu): Doğru hissetmenin ayıdır. Bu nedenle dengeyi önemser. Bu ay lamed (I) harfi ile yönetilmektedir. Lev’in ilk harfidir ve kalbi gösterir. Bu ayın kabilesi Efraim’dir. Efraim bolluk anlamına gelir. Bu nedenle bir sonraki yılın bolluk içinde geçeceği düşünülür.
 • Heşvan (Akrep Burcu): Bu ay içerisinde bayram yoktur. Her günü yaşamak gerekir. Bu ayın harfi non (n) dir. 50. Seviyedeki ilahi bilinci temsil eder. Akrebin tutkusuz bir hayatın tehlikesini sembolize eder. Bu ayın kabilesi Menaşe’dir. Menaşe nefes almayı simgeler.
 • Kislev (Yay Burcu): Bu ay boyunca doğru rahatlamak ve uyumak için çalışılır. Kislev güven anlamına gelen samaj (s) harfi ile yönetilir. Bu aya denk gelen kabile cesur savaşçılardan oluşan Benyamin’dir. Hanuka bayramı kutlanır.
 • Tevet (Oğlak Burcu): Doğru öfkenin ayıdır. Talmud her zaman başkaları için doğru düşünmeyi emreder. Fakat gerekiyorsa doğru öfke kullanılmalıdır. Bu ayın kabilesi hüküm vermek anlamına gelen Dan’dır. Bu ay göz anlamına gelen ayn harfi ile yönetilir.
 • Şevat (Kova Burcu): Bu ayın festivali b’şhivattir. Bu festivalde ağaç meyveleri yenir. Bu nedenle doğru yemenin ayıdır. Bu ayın harfi tzadik (z) dir ve doğruluk anlamına gelir. Bu ayın kabilesi aşer (Beni İsrail) bolluk içinde gıda üretmektedir. Çünkü doğruluğun simgesidir.
 • Adar (Balık Burcu): Bu ayın içerisinde purim bayramı kutlanır. Bu ayın harfi kof (k) dir. Adar doğru gülmenin ayıdır ve bu sayede tehditler fırsatlara dönüşmektedir. Bu ayın kabilesi Yakup’un en hızlı çocukları olan Naftali’dir.