Türk Astrolojisi ve burçlar

(29 oy) 4/5 20486
1 Yorum


Eski Türk astrolojisinde burçların sayısının 36  olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız! Araştırmacı Sofi Tram Semen Türklere ait 36 burcu ortaya çıkardı.  Türklerin Nart Boyu Hun-Karaçay Astrolojisini farklı  ve kendine has bir anlatıyla kaleme almış olan semene göre Türk Astrolojisi ve burçlar dendiğinde  36 burç ve 12 yıllık hayvan devri takvimini kapsayan bir zodyaktan bahsetmekteyiz.  Bu yönüyle Türk Astrolojisi benzerlerinden ayrılmaktadır.

Türk astrolojisinde dünyadan fark edilmeyen ancak ilahi bilginin toplumsal merkezi olarak bazı yörüngeler anlatılır. Bunlar; Neptün tepmez, pluton dugun, sedna Anmat, Lillith ve kontuk isimli noktalardır. Var olan bilgiler Türklerin bu yörünge noktalarını nasıl bulduklarını açıklamamaktadır. Karaçay Türk astrolojisinde Karan adıyla astrolojik soy lekesine işaret eden ve karanlık tanrıçayı temsil eden ve ayın yörüngesine denk gelen bir nokta da bulunmaktadır. Hunların bir boyu olan nart’lar 12 yıllık çin astrolojisi ile hayvan takvimi arasında bir benzerlik kurmuşlardır. Dolayısıyla 36 burç ve 12 ana  burçluk bir astroloji meydana getirmişlerdir. Bunlar 10 günlük aralar (dekanat) şeklinde sıralanmıştır. Batı astrolojisinde kullanılan dekanat sistemi ilk olarak Türklerce keşfedilmiştir.

“Türkler, göksel olaylara karşı derin bir ilgi duymuşlardır; ancak bu ilgi göksel olaylar konusunda kapsamlı bir bilgiye sahip oldukları anlamına gelmez. Aslında göksel olayları incelemekten ziyade kendilerini onlara göre uyarlıyorlardı; izledikleri olaylar ayın dönemleri, güneş ve ay tutulmaları, özellikle yedi küçük gezegen olmak üzere bazı takımyıldızların doğuşu ve batışı gibi kolaylıkla fark edilebilen şeylerdir.” Rubruck şamanların astronomi konusundaki bilgileri hakkında şunları söyler: Şamanların bazıları, özellikle başlarındaki kişiler, astronomi konusunda bilgi sahibidirler ve onlara ayın ve güneşin tutulmasını önceden haber vermektedirler. Sanskrit kökenli Uygur astrolojik metinlerinin en eskisi IX. Yüzyıla ait oldukça önemli bir gömütsel yazıt mevcuttur. Bu yazıt runik harflerle yazılmış olup, yıldızların listesini, onlara uygun düşen taşların isimlerini vermekte ve bu taşların, bunları taşıyanların üzerindeki sağlık ve güç verici etkilerinden söz etmektedir. Ancak konu ile ilgili derin bir bilgi vermemektedir.

Türk astrolojisinde yer alan burçlar kuşağının ilk simgeleri Babil Kudurrularında görülür. Antikçağ’ın en ünlü burçlar kuşağı, Denderah (Mısır) tapınağında ortaya çıkarılan kuşaktır. Bu kenarları 2,50 m uzunluğunda kare biçiminde taş bir levhadır; Levhanın ortasındaki daireye gökkürenin takımyıldızlarını, bu arada da Güneş ve gezegenleri betimleyen şekiller oyulmuştur. Bu levhada, daha sonra yaygınlaşacak olan Aslan, Boğa, Terazi, İkizler gibi birçok burçlar kuşağı simgelerine rastlanmıştır. Burada 36 burç ve 36 yıldız grubu vardır. Her burç 10–11 günlük süreyi kapsamaktadır. İlk burç “toruk” 21 Mart’tan tanrıcı Türklerin Nevruz (Nauruz) bayramından başlamaktadır. Tanrı dinini temelindeki 9 sınıflı kâinat bu astrolojinin temelini oluşturmaktadır.” “Nasıl ki Tanrı dininde kutsal sayılan 9, kâinatın yapısını açıklıyorsa, dünyaya “4” sayısı aittir. Eski Türkler Dünya’nın küre şeklinde olduğunu bilmediklerinden, dümdüz sandıkları yerin dört tarafının da Güneş’in dönüşüne bağlı olduğunu kabul ederek 4 sayısının Dünya’nın yapısında tekrarlanan bir sayı olduğuna inanmışlardı. 9 Defa 4 güneş yılı yaşayan insan, yetişkin kabul edilir (36 yıl). 18 Defa 4 güneş yılı yaşamış insan bedeninin zayıf hale gelmesi; yaşlanmaya başladığı anlamına gelir. 27 defa 4 güneş yılı yaşamak ise (108 yıl) insanın dolu dolu bir hayat yaşadığının bir işaretidir. Bunları öğrenirken Tanrı dinindeki kutsal sayılar 9, 4, 36 ve onların çarpılmasından oluşan sayılar ortaya çıkar. Türk astrolojisinde yıllar da dikkate alınırdı. Türkler her yılı bir hayvanın simgelediği on iki hayvanlı Türk takvimini kullanırlardı ve her yılın yaşam üzerinde farklı etkileri olduğunu düşünülürdü. Bu yıllar; Çıçgan (Sıçan), İynek (inek), Kaplan (Aslan), Koyan (Tavşan), Çabak (Balık), Cılan (Yılan), At (At), Koy (Koyun), Maymul (maymun), Kuş (Kuş), İt (köpek), 12- Tonguz (domuz). Türkler, bu yılların her birinde bir hikmet var sanarak onunla fal tutarlar, uğur sayarlar; söz gelirni: Vd yılı girdiğinde savaş çoğalırmış; çünkü öküzler birbirleriyle vuruşurlar, tos yaparlar. Takagu yılında yiyecek çok olur, ancak insanlar arasında karışıklık çıkarmış; çünkü tavuğun yemi tanedir; taneyi bulabilmek için çöpleri, kırıntıları birbirine karıştırır. Timsah yılı girdiğinde yağmur çok yağar, bolluk olurmuş; çünkü timsah suda yaşar. Türk astrolojisinde domuz yılı girince kar ve soğuk çok olur, kargaşalık çıkarmış. Böylece Türkler, her yıl bir şey olacağına inanırlar. Türklerde haftanın yedi gününün adı yoktur; çünkü hafta denilen şey İslamlıktan sonra bilinmiştir.

İsterseniz gelin Türk Astrolojisi’ndeki burçlara teker teker bakalım

 1. Toruk (21-31 Mart) Yönetici, gururlu, önder, işine aşık, çalışkan
 2. Hımmıy (1–10 Nisan) İdealist, iyimser, hayallerinin peşinden koşan
 3. Huttus (11-20 Nisan) Hassas, akılcı, dürüst, namuslu, idareci, kıskanç
 4. Hunta (21–30 Nisan) İnatçı, hassas, kreatif ve manikdepresif
 5. Çolpancı (1-10 Mayıs)   Duygularına hapsolmuş, sezgileri güçlü,    sebatkar, iyi düşünceli, çocuk ruhlu
 6. Kölköl (11-21 Mayıs) Enerjik, bilgiye susamış, lider, cesur, aşkperest
 7. Çamay (22-31 Mayıs) hayalgücü yüksek, güzel ahlaklı, fikirlerini sözle ve yazıyla ifade edebilen, çok yönlü, eli her işe uygun
 8. Küylü (1-10 Haziran) Düzen hastası, gururlu, ketum, dürüst ve yalandan nefret eden
 9. Kuşmuş (11-21 Haziran) Gösteriş düşkünü, akılcı, iyimser, eleştirmeyi seven, kadere inanan, mistik olaylarla ilgilenen, sanat ve edebiyata ilgi duyan
 10. Sezgek (22-30 Haziran) Mızmız, hoşsohbet, içedönük, kindar, inatçı, kabiliyetli, yaratıcı ve sezgileri kuvvetli
 11. Kuşdüger (1-11 Temmuz) Duyguları aklının önüne geçen, kararsız, dengesiz, çalışmayı sevmeyen, kabiliyetli, karamsar
 12. Gondoray (12- 22 Temmuz) Hayalperest, hafızası güçlü, melankolik, hisli, dürüst, müziğe ve politikaya ilgi duyan
 13. Ötgür (23-31 Temmuz) Gururlu, akıllı, maddiyatçı ve gösterişli
 14. Küsümmü (1-12 Ağustos) Arkadaş canlısı, dedikodu yapmayı seven, lider, bir numara olmak isteyen, maceraperest
 15. Künlü (13-23 Ağustos)  Hisli, gururlu, hassas, maceraperest
 16. Sınçıma (24 Ağustos – 1 Eylül) İktisat, sanat ve edebiyata eğilimli, yaratıcı, dürüst, otoriter, iyiliksever
 17. Atçak (2-13 Eylül) Fiziğini önemseyen, depresyona meyilli, muhafazakâr, gururlu, iradeli
 18. Kıllı (14-23 Eylül) Otoriter, sabit düşünceli, sert, duygusal, aşk hayatında içe kapanık, yazarlığa meyilli
 19. Canakkı (24 Eylül – 3 Ekim) nezaketli, vicdani, sorumluluğunu bilen, dürüst, kompleksli, dekorasyona ve terziliğe meraklı
 20. Ban (4-12 Ekim) Hisli, enerjik, kadere inanan, insancıl, düzenli
 21. Cemiş (13-23 Ekim) İyimser, iyi ahlaklı, akılcı, dürüst, felsefik, talihli, lider, sezgileri kuvvetli
 22. Batık (24 Ekim-1 Kasım) özgürlüğünün peşinde koşan, kararsız, zalim, cesaretli, çift kutuplu, arkadaş canlısı, lider
 23. Hırtlı (2-12 Kasım) Azimli, mücadeleci, spora ve sanata meyilli
 24. Tutamış (13-22 Kasım) geleneksel, fedakar, idealist, şıpsevdi, çıkarcı, çift kutuplu
 25. Uslu (23 Kasım–2 Aralık) Tarafsız, sağ duyuya sahip, dengeli, müsamahakar
 26. Kutas       (3-12 Aralık) Mistizme meraklı, kabiliyetli, tutarsız, anlaşılmaz, düşüncesiz, kıskanç ve hassas
 27. Tusanak (13-21 Aralık) Güçlü, kaygılı, şüpheci, şanslı, emretmeyi seven, tutumlu, aktif ve zalim
 28. Tutar (22 Aralık – 1 Ocak) İradeli, cesur, çalışmayı seven, soğuk, küsmeye eğilimli
 29. Beçel (2-12 Ocak)  Israrkar, öfkeli, kindar, içe kapanık, olumsuz
 30. Pırsıuay (13-20 Ocak) Eleştirmeyi ve fikir tartışmasını seven, hisli, sadık, tarafsız, dürüst, özgür düşünce sahibi. Uzun yaşayan.
 31. Balauz (21 Ocak-1 Şubat) Zalim, dahi, dans ve müzikte kabiliyetli
 32. Cantay (2-10 Şubat) estetik sahibi, gerçekçi, titiz, astrolojiye meraklı, rahat yaşamayı seven, aktif
 33. Ergür (11-18 Şubat) hayalperest, lider, vizyon sahibi, duygusal, olumsuz, yaratıcı, mistik düşüncelere meraklı
 34. Sönegey (19-28,29 Şubat) Tutarsız, cazibeli, şair ve sanatçı kişiliği olan, kurnaz, nezaketli, aşkta hareketli
 35. Cannan (1-9 Mart) Hoşsohbet, iyi düşünceli, baskın, idealist, hayalperest, melankolik
 36. Şatık (10-20 Mart) Sanatçı ruhlu, gururuna düşkün, huzursuz, psikolojik rahatsızlıklara yatkın