Temel astroloji kavramları

(0 oy) 0/5 8425
Yorum Yaz


Astrolojiyi iyi kavrayabilmek için aşağıda sunmuş olduğumuz Temel astroloji kavramları iyi anlamak için astroloji terminolojisine hakim olmak gerekir. Bu nedenle sizlere küçük astroloji terminolojisi sunuyoruz.

 • Astrolog: Astrolojinin kullanmakta olduğu araçları bilerek, uygulamaları gerçekleştirip yorum yapabilen kişiye denir.
 • Harita: Doğum, Yıldız” şeklinde adlandırılan, belirli geleneksel şekil ve sembollerle çizilen diyagramdır.
 • Kozmos: Evren
 • Kozmoloji: Kozmik varlıklar hakkında metodik araştırma ve incelemeler yapmak
 • Gezegenler: Gök cisimleri olan gezegenler astrolojide, bireylerin özelliklerini tanımlayan psikolojik fonksiyonlardır. Sembolizmine göre aklı temsil etmektedir.
 • Burç: Bireylerin doğum anlarında belirlenen göksel alanın sembolik ifadesidir.
 • Horoskop: Yükselen Burç
 • Yükselen Burç: Bireylerin doğum anlarında ufuk çizgisinde yükselen durumda olan yıldız takımıdır.
 • Zodyak: Burçlar kuşağında ki 12 takımyıldızının genel ismidir. 12 burcu ifade etmektedir.
 • Evler: 12 burcu temsil etmek üzere 12 tane olan evler, hayatın farklı alanlarını belirtmektedir.
 • Aspect: Güneş, ay ve gezegenler arasında kurulan açılardır.