Romalılarda astroloji

(4 oy) 5/5 2941
Yorum Yaz


Astrolojiye en fazla inanan ve onun üzerine çalışmalar yapıp yazgıcı astrolojiyi hayatın merkezine yerleştiren Romalılar olmuştur. M.S. 1. yy ortalarından sonra başa geçen imparatorların tamamı astrologların (yıldızların) dayattığı biçimde yaşadılar. Romalıların dış gücünü astrologlar ve astroloji inancı, öylesine etkiledi ki, Roma Sena­tosu M.Ö. 139 yılında aldığı bir kararla astrologları ve imparatorlukta yıkıcı politik faaliyetlerde bulunan yabancıları ülkenin sınırları dışına attılar. Bu şekilde bir önlem alarak astrologların zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya ve yeni fikirlerin yayılmasını engellemeye çalıştılar. Fakat astrolojinin etkilerini ortadan kaldıramadılar. Aksine Roma politikasında giderek astroloji daha etkili olmaya başladı. Çünkü Romalıların yıldızlara özelikle de kuyruklu yıldızlara ilişkin batıl inançları çok derindi. Bu da astro­lojinin hayatın her alanına nüfuz ettiği gibi politik hayata da hızla nüfuz etmesine neden oldu. Roma mahkemelerinde astrologlar daima hazır bulundurulurdu. Astroloji Roma’da öyle etkili bir politik ve psikolojik güç halini almıştı ki, astrologlar imparatorun yaz­gısını bile belirleyecek hale gelmişlerdi. Öyle ki Julius Ceasar’ın – Sezarın suikastını astrolojik öngörüler söylüyordu. Romalıların yıldızlara ilişkin batıl inançlarından biri de kişi öldükten sonra ruhunun gökyüzüne yükselerek yıldız olarak yerleşeceğidir.

Batlamyus kimdir?

Batlamyus 2. yüzyılda Roma’da yaşamıştır. Çok meşhur bir ilim adamıdır. Astronomi ve astroloji alanında önemli eserler vermiştir. Batlamyus’un bilimsel etkileri, Kopernik ve Kepler dönemine kadar devam etmiştir. O dünyanın hareket etmediğini ve yerkürenin kainatın merkezinde olduğunu savunmuştur. Yıldızların ve gök cisimlerinin ise dünyanın üzerinde devrederek döndüğünü belirtmiştir. Batlamyus’a göre yıldızlar ve gök cisimleri, hiç bir zaman bozulmaz ve yok olmazlar. O, yağmur ve kar yağışını incelemiş, onların gökten inmediğini tespit etmiştir. Meteorolojik tahminleri, yıldızların doğuş ve batış zamanlarını belirleyen takvimler hazırlamıştır.

İlginçtir astronomi alnında Batlamyus’un ortaya koyduğu düşüncelerin etkileri zamanla geçerliliğini yitirdiği halde, astroloji alanındaki etkileri günümüzde bile devam etmektedir.