Musevilikte astroloji

(5 oy) 5/5 1028
Yorum Yaz


Yakın doğunun tüm eski toplumları gibi, Kaldeliler, Babilliler ve Mısırlılar astrolojiye inanırlardı. Yahudiler de komşuları olan bu toplumlardan muhakkak etkilenmişlerdir. Tora dönem dönem ay, güneş ve yıldızlara tapınmadan söz eder. Yermiya da bu tapınmaya karşı Yahudileri uyarır: “…Ve sevdiklerini ve kulluk ettiklerini ve ardınca yürüdüklerini, aradıklarım ve taptıkları güneşin önüne, ve ayın önüne ve bütün gökler ordusunun önüne…” Dini liderlerin, kaderi göksel varlıkların belirlemesini reddetmelerine rağmen, Yahudiler bazı dönemlerde astrolojiye inandılar. Zodyak işaretleri ibranice çevirilerle erken Yahudi sanatında görülür. Bazı sinagogların tabanlarında, ketuba, takvim ve dua kitabı resimlerinde bu işaretlere rastlanabilir. İsrail’in on iki kavminin sembolleri de Zodyak işaretlerine benzer.

Yahudiler ve burçlar

Yahudiler’de başlangıçta astronomi ile astroloji iç içeydi. Yıldız ve gezegenleri incelemek, bulutlan incelemek suretiyle yıl içinde iyi ve kötü günlerin listesini yapmakta, bu sayede gelecek yılın iyilik ve kötülüklerini tespit etmekteydiler. Burçlar hakkında araştırmalar ilk olarak Mezopotamya ve Asur da yapılmıştır. Bu geleneği takip eden Yahudi- İbrani literatüründe ise burçların insan üzerinde yaptığı etki hakkında en ayrıntılı bilgilere rastlanmaktadır, sevgili burclar.net okurları İbranice’de burç “mezzolot” olarak adlandırılır. Eski Ahid’in çeşitli yerlerinde burçlara atıflar vardır: “Büyük Ayı’yı, Oryon’u, Ülker’i, Güney takımyıldızlarını yaratan Odur.” Ülker yıldızlarım bağlayabilir misin? Oryon’un bağlarım çözebilir misin? Mevsimlerinde çıkartabilir misin takımyıldızlarını? Büyük ve küçük Ayı’ya yol gösterebilir misin?”, “Ülker ve Oryon Takımyıldızlarını yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab’dır” Ayetlerde görüldüğü üzere Oryon ve Ülker gibi burçlardan bahsedilmektedir.

Talmud’da burçlara ait açık seçik bir bilgi bulunmamakla birlikte Yahudi Bilginleri insanın belli bir burç altında doğduğuna ve herkesin bir semavi bedeninin (mazzal) bulunduğuna inanırlardı. Herkesin kendisini etkileyen bir yıldızı vardı; aynı burç altında doğanlar manevi açıdan akraba sayılırlardı. Ayrıca bu telakiye göre her burç belli bir olayı sembolize ediyordu. Mesela yaratılış sırasındaki aydınlığı Koç, karanlığı Boğa, seksi İkizler, evliliği Başak, insanı ise Yengeç burcu sembolize etmekteydi. Burçlar oluşturdukları dört elemana (hava, su, ateş, toprak) göre de üçerli gruplara ayrılırlar. Balık, Akrep ve Yengeç su elemanım oluşturmaktaydı. Burçlar insanları etkilemek üzere kehanetlerde de kullanılabiliyordu, fakat bütün Yahudilerin burçların kötü etkisinden uzak olduğu kabul edilirdi.(Kaynak:Ahmet Köse-YLT)