Mundane (Dünyevi) Astrolojisi

(3 oy) 5/5 1673
Yorum Yaz


Her ülkenin kuruluşuyla ilgili bir doğum haritası başka bir değişle horoskopu vardır. Ülkelerin kurulduğu zaman bilgileri kullanılarak o ülkenin doğum haritası hazırlanır ve astrolojinin bu sistemine “Mundane” (Dünyevi) Astrolojisi adı verilir.

Örneğin Türkiye’nin “Mundane horoskopu” 29 Ekim 1923 günü saat 20.30’da Ankara’da Cumhuriyetin ilanına göre hazırlanır ve analiz edilir. Mundane horoskopu ülke hakkında genel bir yorum verdiği gibi her yıl oluşan transitlere göre gelecek analizlerinin yapılmasına da fırsat sunar.

Aşağıda kısaca Mundane horoskopunda evlerin neleri temsil ettiklerini bulabilirsiniz.

1.Ev  (Yükselen Burç) : Milletin, toplumun bütününü temsil eder.

2.Ev :  Ülke ekonomisini temsil eder.

3.Ev : Eğitim, kültür, iletişim, bilim alanlarını ve ülkenin komşularıyla ilişkilerini temsil eder.

4.Ev : Toprak, tarım ve yerleşimi temsil eder.

5.Ev : Spor ve tüm olarak eğlenceye bakışı ve uygulanmasını temsil eder.

6.Ev : Çalışan sınıfları, halk sağlığını, silahlı güçleri ve sivil hizmetleri temsil eder.

7.Ev :  Dış politikayı,savaşı ve adetleri (örf) temsil eder.

8.Ev :  Yabancı ülkelerle ekonomik ilişkilerin, toplumun güvenliğini ve suçları temsil eder.

9.Ev : Kanunları, din, devlet ve yaşam felsefesini temsil eder.

10.Ev : Ülke yönetimini, hükümeti ve ulusal saygınlığı temsil eder.

11.Ev: Parlamentoyu, yerel idareleri ve uluslar arası alanda dost ülkeleri temsil eder.

12.Ev: Hapishaneleri, hastaneleri, gizli kuruluşları devletin gizli düşmanlarını ve karşıt   güçleri temsil eder.

Mundane horoskoptaki gezegenlerin temsil ettikleri kişiler ve alanlar genel astrolojiye göre farklıdır. Bunları aşağıda bulabilirsiniz.

Güneş: Ülke yönetimindeki lideri ve ülkenin spor, sanat gibi diğer alanlarda önde gelen kişilerini temsil eder.

Ay: Halkı, genel olarak kadınları temsil eder ve haritadaki Ay yerleşimi ise toplumun nelere odaklanacağını gösterir.

Merkür :  Medyayı, ticareti ve entelektüel kesimleri temsil eder.

Venüs : Kadınlarla ilgili alanları, doğumları, evlilikleri ve çocuklarla ilişkili konuları temsil eder. Ayrıca sanatkârları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi gösterir.

Mars : Orduyu ve askeri kuvvetleri temsil eder. Savaşı, terörü, toplumsal olayları ve ayaklanmaları, yangınları ve kayıpları işaret eder.

Jüpiter : Din ve hukuk alanlarını, ulusal varlıkları ve bankaları temsil eder.

Satürn :Halkın yaşlı kesimini ve ulusal kayıpları temsil eder. Çiftçileri, madencileri ve maden kaynaklarını temsil eder. Ulusal üzüntü ve hayal kırıklıklarının işaretidir.

Üranus : Aşırılıkları, ani sosyal değişimleri, sağ politik akımları ve girişimleri temsil eder.

Neptün : Sosyalizmi, komünizmi ve sol politik akımları, kayıpları ve gizli konuları temsil eder.

Plüto :  Yeniden yapılanmaları, değişimleri, organize suçları ve yer altı karanlık faaliyetleri temsil eder.