Mesnevi’de astroloji

(3 oy) 4/5 1758
Yorum Yaz


Mesnevi’de astroloji bilimi hakkında yer yer bilgi verilmektedir. Bunlardan birinde : “Bizim nücum bilgimiz asla yanlış çıkmaz, böyle olduğu halde nasıl oluyor da doğruluğuna inanmıyorsun…”denilmektedir. Dönem eserlerinden ‘Fihi Mafih’de ise astroloji : “Mesnevi’de gökyüzü için direksiz, desteksiz yaratıldığı yazılıdır ve ayrıca gökyüzünden bahsederken de burçlarla süslü gökyüzü ” şeklinde açıklanmıştır.

Mesnevi’de gökyüzü erkek, yeryüzü kadın olarak tanımlanmıştır. Yeryüzü onun verdiğini besler yetiştirir denir. Yine Mesnevi’de dokuz kat göğün insanın vücuda gelmesinde adeta baba vazifesi gördüğü için bunlara yüce babalar manasına gelen ‘uluiyyi aba-ı ubiyye’ dendiği gibi, dört unsur da ana vazifesi gördüğünden ‘ümmehat-i süfliyye’ yani aşağıdaki analar ismini almıştır. Mesnevi’de “Babam gök, annem yer sözüyle göğün erkek, yerin dişi ve kadın sayılması hep Yunan felsefesinin İslamileşmiş şekli olan hukema inanışında ve devir nezariyesinde meydana gelmiştir.” şeklinde bir ifade yazılmaktadır.

Astronomi, fıkıh, tıp gibi yüksek işlerden sayılıyordu. Yine Mesnevide astronominin tanımı şöyle yapılıyordu: “Feleğin ahvalini, tesirlerini, yeryüzünde ucuzluk, pahalılık, güven ve korku olup olmadığını bilmek ve ona göre kendini ayarlamak işidir” Yıldız bilgisi ise “Uğurlu uğursuz bir yıldızın senin talihinle ilgili bulunmasındandır.’ diyor. Kişilerin doğum saatleri ve günleri o kişinin hayatının nasıl geçeceğine ait bilgilerin varlığına inanılmaktaydı. Bu inancı tarih boyunca pek çok uygarlıkta görmek mümkündü.