Maya Astrolojisi

(10 oy) 4/5 1396
Yorum Yaz


Maya uygarlığı günümüzde Meksika’nın güneyi, Guatemala, Honduras ve El Salvador’un bulunduğu bölgede, MS 250 – 925 arasında ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu dönem Mayaların astronomi, astroloji, kozmoloji bilgilerini zirveye ulaştırdıkları çağ olarak kabul görmektedir. Maya astrolojisi işte böyle bir dönemde ortaya çıkmıştır.

Maya astrolojisi Mesoamerikan astrolojisinin bir türüdür ve ortaya çıktığı dönemle kıyasla daha gelişmiş bir astrolojidir. Batı astrolojisi gökyüzü olaylarını anlamaya çalışırken, Maya astrolojisi dönemleri açıklamayı hedeflemiştir. Kendi içinde değişik ölçeklerde döngüler- değişimler içermektedir. Bu döngüler büyük çağlardan günlere kadar inen bir sistem oluşturmaktadır.

Maya astrolojisinin kaynağı Tzolkin adı verilen Maya takvimidir. Bizim takvimimizle M.Ö. 12 Ağustos 3114 tarihinde Maya takvimi ortaya çıkmıştır. Mayalar, günümüzde kullandığımız Gregorian takviminden daha doğru olan bir tarihlendirme sistemini bulmuş sıradışı insanlardır. Bu takvim çok ilgi çekici kişilik açıklamalarına ve içeriklere sahiptir. Maya Takvimi, 20 işaret, 13 galaktik sayıdan oluşan 260 günlük takvimden oluşur. Kişinin Maya İşareti onun kişiliğini tanımlamaktadır ve kişinin karakter özelliklerini biçimlendiren beş temel döngü bulunmaktadır. Bunlar ; 20 ayrı günden oluşan gün burçları, 13 günden oluşan 20 bölümlük trekanalar, dokuz günlük gece yöneticileri, 52 yıllık döngülerden oluşan yıllar ve Venüs döngülerinden dört ana dönemdir.

Maya astrolojisinde bulunan 20 adet maya burcu

 1. Timsah – Doğu ( imix)
 2. Rüzgar – Kuzey ( ik)
 3. Gece –Batı ( akbal)
 4. Kertenkele – Tohum – Ağ – Güney ( kan)
 5. Yılan – Doğu ( chicchan)
 6. Ölüm- Dönüştürücü-Kuzey  ( cimi)
 7. Geyik- Batı  (manik)
 8. Tavşan- Yıldız –Güney (lamat)
 9. Su- Adak- Doğu  ( muluc)
 10. Köpek- Kuzey  ( oc)
 11. Maymun (chuen)
 12. Yol-Çimen- İnsan ( eb)
 13. Kamış-Saz- Sopa (ben)
 14. Jaguar ( ix)
 15. Kartal ( men)
 16. Baykuş – Bilgelik (cib)
 17. Toprak- Yeryüzü- Deprem (caban)
 18. Bıçak- Çakmaktaşı- Ayna (etznab)
 19. Fırtına (cauac)
 20. Işık- Tanrının Çiçeği (ahau)

Maya astrolojisi burcunuzu öğrenmek ve özelliklerini öğrenmek için Maya astrolojisi burç yazımızı okuyabilirsiniz.