Kızılderili Astrolojisi

(7 oy) 4/5 2334
Yorum Yaz


Kızılderili astrolojisi diğer astrolojiler gibi kullanılan ve bitkileri referans alan bir takvime sahiptir. Bunların arasında bütün bir yıl boyunca toplanılan ürünlerden yapılan şifalı iksirler yer almaktadır.

Çok farklı gelenekleri olsa da çok iyi biliyoruz ki Kızılderililer çevrelerinden bağımsız hareket etmemişlerdir. Kızılderililer insanı yaşadığı doğal çevreden ayrı bir unsur olarak görmemişlerdir. Kızılderililerin yaşam anlayışına göre gerçek bir insan olmak için insanın temel güçlerini, karakterini, sorumluluklarını ve insan olmak ile doğa arasındaki bağlantıyı anlaması ile mümkün olabilir.  Bu nedenle Kızılderili astrolojisinde her insan bir hayvan, bitki ve bir taş ile eşleştirilmiştir. Böylece Kızılderili burçları ortaya çıkmıştır.

Kızılderili astrolojisinde her dönem bir hayvan ile (yabankazı, su samuru, puma ala doğan, geyik, ağaçkakan, mersin balığı, bozayı, karga, yılan, wapiti), bir bitki ile (kayın, kavak, sinirotu, hindiba, civan perçemi, yabani gül, ahududu, menekşe, sığır kuyruğu, devedikeni, karaçam) ve bir mineral ile kuvars, gümüş, firuze, opalin, krisokol, akik, kırmızı akik, demir, ametist, jasper, bakır, obsidiyen) temsil edilmektedir.

Kızılderili astrolojisini daha iyi anlayabilmek için bir insanın tüm yaşamının en önemli olaylarını oluşturan ölüm, hayat ve yeniden doğuşu (reenkarnasyon) göz önünde bulundurmak gerekir.

Kızılderili astrolojisine göre bir insanın doğduğu dönem onun ileride nasıl bir yaşam süreceğine yön verir. Bu ayın hareketine bağlı olarak 12 dönem şeklinde gerçekleşir. Buna toprağın yenilenmesi ve kar dönemlerini örnek olarak gösterebiliriz.

İncelendiğinde görülecektir ki, Kızılderili astrolojisinde durma, sınırlama ve limit bulunmamaktadır. Çünkü Kızılderililere göre bir insan hangi burçlardan olursa olsun hayatında en yüksek bilince erişmek için bilgiden faydalanır ve bu nedenle de mental gelişime daima açıktır. Kızılderili astrolojisinde kişinin doğduğu dönem önemli olmakla birlikte bağlı bulunduğu bitki, taş (mineral) ve ayın durumu ve hayvan onun kişisel gelişimi için her zaman farklı fırsatlar sunar.

Kızılderili astrolojisinde sadece şu yasa işleyecektir: Bilgiyi tanı ve genişlet, doğal yeteneklerini kullan ve mutluluğa ve huzura kavuş !