Kelt Astrolojisi

(2 oy) 5/5 1657
Yorum Yaz


Kelt Astrolojisinde Druidler entelektüel bir din sınıfıydı. Druidler milattan önce 1000 li yıllar civarında Britanya Adaları çevresinde yaşadılar. Druidler sadece dini meseleler üzerinde değil aynı zamanda tıp, felsefe, astronomi ve büyü gibi diğer bilimlerle de uğraşıyorlardı.

Kelt astrolojisinde 13 aylık bir ay takvimi kullanıldı.  Bu takvime göre her ay 28 günden oluşuyor ve bu takvim sayesinde seneler ve çeşitli festivaller belirleniyordu. Kelt astrolojisinde inançlarının ritüelleri temel olarak ay döngüsüne dayanıyordu.  Bu nedenle Kelt astrolojisi güneşten ziyade ay periyodunu esas almaktaydı.

Druidler için ormanlar doğal tapınaklardı. Burada seremonilerini, festivallerini ve ritüellerini gerçekleştirirlerdi. Bu ritüellerin ana karakteri ve şahitleri ağaçlardı. Druidler doğanın unsurlarını ağaçlara özellik ve erdem olarak verdiler. Daha sonra Kelt Tanrılarına takdis ettiler.

Kelt astrolojisinde druidlerin inancı doğaüstü metafizik güçleri fark etme temeline oturtulmuştur. Bu güçler ağaçlarda varlıklarını sürdürürler. Çünkü ağaçların da tıpkı insanlar gibi ruhları bulunmaktadır. Ağaçlar yaşam döngüsünü ölümün ve yeniden dirilişin sembollerdir.

Kelt astrolojisinde ağaç hayatın sembolüdür. Keltler bu yüzden druid alfabesini oluşturacak kadar ağaçlar üzerinde çok derin düşüncelere sahip olmuşlardır. Bu alfabede ağaçlar harflerle eşleştirilmiştir.

Kelt astrolojisinde her bir ağaç yılın belli bir dönemi ile ilişkilendirildi ve 21 ağaçtan  oluşan   ağaç burçları ortaya çıkmış oldu. Ağaç burçlarının iki tanesi ekinoks dönemi, iki tanesi gün dönümüdür.  Diğerleri ise birbirlerine zıt dönemli olmak üzere iki eşit dönem halinde dağıtılmıştır. Ağaç burçlarının  3 döneme sahip olan kavaktır.