Hristiyanlıkta astroloji

(4 oy) 5/5 1340
Yorum Yaz


Hıristiyanlık’ta Astrolojinin doğuşu şu şekilde anlatılır:

İncilde Hz. İsa’nın Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğumuyla ilgili olarak aktarılan bilgilerde bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip Kral Hirodes’e şöyle dedikleri rivayet olunur. “Yahudiler in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.” Bunun üzerine Kral Hirodes ve bütün Yeruşalim halkının tedirgin olduğunu, Kral Hirodes’un bütün baş kâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sorduğu, kahinlerinde ’’Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde” dedikleri. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazıldığını: ‘Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail’i güdecek önder senden çıkacak’ dediler. Bunun üzerine Hirodes’in yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendiğini ve “Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O’na tapınayım” dediğini ve onları Beytlehem’e gönderdiğini, Yıldızbilimcilerin, kralı dinledikten sonra yola çıktıklarını, doğuda görmüş oldukları yıldızın onlara yol gösterdiğini, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durduklarını, Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydularını, Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapdıklarını, hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sunduklarını sonra gördükleri bir düşte Hirodes’in yanma dönmemeleri için uyarıldıklarını ve ülkelerine başka yoldan döndükleri anlatılmaktadır.

Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlığı yasakladığı dönemlerde, ilk Hıristiyanlar aralarında balık sembolünü şifre olarak kullanırlardı. Sevgili burclar.net okurları Bu döneme ait yerleşim yerlerindeki mağara ve mezarlıklarda balık sembollerine rastlanmaktadır. İsa (Jesus) (Yunancada balık – lethys- ve İbranicede de kurtarıcı -Yeshua») anlamına gelmektedir. Bunlar, İsa’nın doğumunun Balık burcu çağının başlangıcı olduğunu düşündürmektedir. Annesi bakire (İngilizcede Virgin) Meryem’in bakireliği, Balık burcunun zıttı olan 180 derece karşısındaki, sonbahar ekinoksundaki hijyenik, temiz, steril Başak burcunu (İngilizcede Virgo ) göstermekte. Sanskritçe Maya deniz anlamına, İbranice Maya su anlamına gelmektedir. Bunlar birleştirildiğinde, Bakire Meryem’den olma İsa “temiz sudan gelen balık” anlamını vermektedir.(Ahmet Köse YLT)