Gezegenler Burçları ve Burçların Evlerini Nasıl Etkiliyor?

(17 oy) 4/5 21336
Yorum Yaz


Astrolojideki 12 burcun her birinin birer yönetici gezegeni var. Dünyaya yakınlıklarına göre sıralayacak olursak bu gezegenler; Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton. Peki bu yönetici gezegenler neyi temsil ediyor ve olumlu/ olumsuz burçları, burçların evlerini nasıl etkiliyor?

Güneş: Aslan burcunun yönetici gezegeni olan Güneş aynı zamanda 5. Evi yönetir. Astrolojide 5. Ev oyun ve yaratıcılık yoluyla kendini yenilemeyi temsil eder. Güneş ise benlik, ego ve enerji gezegenidir ve Aslan burcunu bu alanlarda etkilemektedir. Güneşin bir turu 1 yıl sürer ve her burçta 1’er ay kalır.

Ay: Yengeç burcunun yönetici gezegeni olan Ay aynı zamanda 4. Evin yönetir. Astrolojide 4. Ev içsel halimizi ve duygularımızı temsil eder. Ay ise duyguları temsil etmektedir ve Yengeç burcunu daha çok bu alanda etkilemektedir.  Bir turu 28 gün sürer ve her burçta 2.5 gün kalır.

Merkür: İkizler ve Başak burçlarının yönetici gezegeni olan Merkür aynı zamanda 3. ve 6. Evi yönetir. Astrolojide 3. Ev muhakeme ve araştırma alanını, 6. Ev ise yeteneklerimizi kullanarak kendimizi ispat etme alanın temsil eder. Merkür iletişim gezegenidir ve burçlarını bu alanda etkiler. Yılda 3 kez retro yapma ve her burçta yaklaşık 15-20 gün kalmaktadır.

Venüs: Boğa ve Terazi burçlarının yönetici gezegeni olan Venüs aynı zamanda 2. ve 7. Evi yönetir. Astrolojide 2. Ev kendimizi ve kimliğimizi ispat alanını, 7. Ev ise dayanışma içeren ilişkileri temsil eder.  Venüs sevgi ve aşk gezegenidir ve burçlarını bu alanda daha çok etkiler. Bir turu 224 gün sürer ve her burçta yaklaşık 25-30 gün kalır.

Mars: Koç ve Akrep burçlarının yönetici gezegeni olan Mars aynı zamanda 1. ve 8. Evi  yönetir. Mars. Astrolojide 1. Ev sosyal kişiliğimizi, kişisel tarzımızı; 8. Ev ise ölüm, yaşam, hayatta kalma ve cinsellik gibi temel hayati güdülerimizi temsil eder.  Mars tutku ve savaş gezegenidir ve burçlarını bu alanda daha çok etkiler. Bir turu yaklaşık 22 ay sürer ve her burçta 45 gün kalır.

Jüpiter: Yay ve Balık burçlarının yönetici gezegeni olan Jüpiter aynı zamanda 9. ve 12. Evi yönetir. Astrolojide 9. Ev yenilikleri, alışık olunmayanı, 12. Ev ise geçmişi temsil eder. Jüpiter şans, talih gezegenidir ve burçlarını daha çok bu alanda etkiler.  Bir turu yaklaşık 12 yıl sürer ve her burçta 1 yıl kalır.

Satürn: Oğlak ve Kova burçlarının yönetici gezegeni olan Satürn aynı zamanda 10 ve 11. Evi yönetir. Astrolojide 10. Ev toplumsal hayattaki rol ve statülerimizi; 11. Ev ise gerçekleştirmek istediğimiz amaç ve hedeflerimizi temsil eder. Satürn Karma gezegenidir. Bir turu yaklaşık 30 yıl sürer ve her burçta yaklaşık 2 ay kalır.

Uranüs: Kova burcunun yönetici gezegeni olan Uranüs aynı zamanda 11. Evi yönetir. Astrolojide 11. Ev gerçekleştirmek istediğimiz amaç ve hedeflerimizi temsil eder. Yenilikçi ve asi bir gezegendir Uranüs ve burcunu bu alanda çok etkiler. Bir turunu yaklaşık 84 yılda tamamlar ve her burçta 7 yıl kalır.

Neptün: Balık burcunun yönetici gezegeni olan Neptün aynı zamanda 12. Evin yöneticisidir. Astrolojide 12. Ev ise geçmişi temsil eder. Neptün sis gezegenidir, bir turunu yaklaşık 165 yılda tamamlar. Her burçta yaklaşık 15 yıl kalır.

Plüton: Akrep burcunun yönetici gezegeni olan Plüton aynı zamanda Astrolojide 8. Ev ölüm, yaşam, hayatta kalma ve cinsellik gibi temel hayati güdülerimizi temsil eder. Plüton güç gezegenidir ve bir turunu yaklaşık 248 yılda tamamlar. Her burçta yaklaşık 12-24 yıl arası kalır.