Eski Mısır’da astroloji

(3 oy) 5/5 1077
Yorum Yaz


Eski Mısır’da ise astrolojinin gelişimi izlendiğinde astroloji kadar önemli olan ve astrolojiye yön veren matematiğin gelişiminin astrolojiyle paralel gitmediği görülmektedir. Astronomi için çok gelişmiş bir matematik bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. İlginç olan başka bir husus ise eski Mısır’da Ay ve Güneş tutulmalarıyla ilgi bir metne rastlanmamasıdır. Sadece yeni imparatorluk döneminde (19. ve 20.) sülaleler devrinde M.Ö.1324–1085 yılları arasında anıt kabirlerinde ve orta imparatorluk dönemine ait bazı lahit kapaklarında astronomik işaretler ve takvimleri açıklayan yazılar dönemin astroloji bilgisi hakkında bilgi vermektedir.

Mısırlıların astroloji alanındaki çalışmaları papirüslerin bulunuşuyla ortaya konmuştur. Gök rasatları sonucu gezegen hareketlerini düzenli olarak incelemişlerdir. Bu incelemelerin sonucu bugünkü anlamda kataloglar oluşturmuşlar, gezegen ve yıldızları birbirinden ayırt etmişler, takvim oluşturmuşlardır. Bir yılı 365 gün olarak belirlemişlerdir. Ön Asya toplumları içinde düzenli ve sağlam takvim sisteminin yine Mısırlılar tarafından bulunduğu kabul edilmektedir.

Mısırlıların astroloji bilgileriyle ilgili araştırmalar sonucu değişik bilgilere rastlanmıştır. Mısırlılar, eski dönemlerinde İskenderiye takvimini kullanmışlardır. Daha da öncesinde Sirius yıldızının doğuşu ile Nil nehrinin taşma süreleri arasında ilişki kurmuşlardır. Bu yüzden de Sideral yılını takvim yılı olarak almışlardır. Aylar ay ayı olduğundan, ayları bu yıla uyarlamışlar ve uygulamada 30 günlük 12 Ay ve 5 ek gün almışlardır. Her yıl 4 Ay ve 3 mevsimden oluşur, mevsimler tarımla ilgili bölümlere ayrılıp, adlar verilmiştir. Bunlar su baskını mevsimi, ekim mevsimi ve harman mevsimidir. Ayların adı olmayıp bunlara 1. ,2. ,3. ay denmekteydi.

 Eski Mısırlılar dünyanın düz olduğunu düşünüyorlardı. Astrolojik gözlemlerini de ufku esas alarak yürütüyorlardı. Ama bunların yanında ekvator düzlemini tayin etmişler, bunun sonucu da ufkun altında ve üstünde geniş bir şerit içerisinde burç gibi tespit ettikleri takımyıldızlarını (gök dekanları) ayırt etmişlerdi. Bu Eski Mısırlılar tarafından Zodyak dairesinin tespit edildiğini gösterir. Tüm bunların yanında Mısırlılar yıldızların doğuş ve batışlarını ve burçların listesini oldukça doğru olarak tespit etmişlerdir.(İlknur erbaş-DT)